Saturday 25. June 2022

A opäť zavítal medzi nás Mikuláš!

Z mikulášskej slávnosti spolupracovníkov nemocnice Milosrdných bratov


Tak, ako každý rok, v zmysle našej peknej tradície, ktorú sme začali budovať v našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdných bratov pred zhruba desiatimi rokmi, aj tento rok 6. decembra 2012 k nám zavítal Mikuláš, aby potešil a obdaroval deti našich spolupracovníkov, ktorí slúžia pacientom. Rodičia aj starí rodičia prišli so svojimi ratolesťami a netajili zvedavosť, čím ich tentoraz prekvapí náš Mikuláš. Ten navodil naozaj príjemnú atmosféru. Pred jeho príchodom deti i rodičov a starých rodičov najprv potešili svojím hudobným vystúpením nadané deti zo Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Bratislave, ktoré prišli aj so sprievodom svojich starostlivých pedagógov. (Poďakovanie v tejto súvislosti patrí vedeniu školy – p. riaditeľovi Mgr. art. Stanislavovi Grichovi a jeho zástupkyni p. Mgr. Zuzane Žňavovej ArtD., ktorí ochotne a bez nároku na honorár prijali pozvanie našej pastoračnej rady k účasti na podujatí). Z detí ich školy sa nám predstavili: Miroslav Hošek, Veronika Soviarová, Katarína Nedeľková , Július Horňáček a Lucia Janečková (zahrali na klavíri, gitare i zobcovej flaute), ktorých doprevádzali pedagógovia: Mgr. art Ganna Dolgoruká, Mgr. art. Martina Lišková a Mgr. Zuzana Čičová. Mgr. art. Roman Bajzík- náš „Mikuláš“ potom so sprievodom, ktorý tvorili speváci z farnosti „Teplická“, „zohrial“ všetkých svojím prívetivým príhovorom a osobne každému prítomnému dieťaťu odovzdal balíček dobrôt, ktoré „vylúdili“ zvedavosť, radosť i úsmev na detských tvárach. Po obdarovaní detí sa Mikuláš so sprievodom „anjelíkov“ a „čertíkov“ (opäť v „podaní“ šikovných mladých ľudí z „farnosti Teplická“ v Bratislave) vybral za chorými pacientmi na jednotlivé oddelenia nemocnice a tí netajili radosť a dojatie z tejto návštevy a obdarovania. 
Vyvrcholením mikulášskej slávnosti bola sv. omša v kostole Navštívenia Panny Márie – Milosrdných bratov a Nám. SNP, ktorú celebroval JCLic. Stanislav Vrba a po nej pohostenie v našom refektári. Atmosféru podujatia „dokresľujú“ aj pripojené fotografie.

Sme radi, že nás a našich spolupracovníkov aj toto mikulášske podujatie opäť spojilo ako členov Rodiny sv. Jána z Boha. Poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii podujatia: od pracovníkov kuchyne až po samotného Mikuláša. 

text Andrea Eliášová, fotografie: Ján Uhnák- archív rehole MB 

Kliknite na miniatúru pre zväčšenie:

 

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/