Utorok 23. júl 2024

Knihy s posolstvom – po stopách svätého zakladateľa

(Čo ste možno nevedeli o Milosrdných bratoch...) 

Odporúčaná literatúra v slovenčine, z ktorej sa dozviete viac o vzniku Hospitálskej rehole Milosrdných bratov, jej zakladateľovi, poslaní Milosrdných bratov a všeličo iné... 

Valentin A. Riesco Álvarez: A Boh sa stal bratom ľudí (Život a posolstvo sv. Jána z Boha)

Valentin Álvarez (nar. 1938) - kňaz, milosrdný brat, doktor filozofie, spisovateľ, publicista, v súčasnosti najlepší znalec života zakladateľa Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha a súčasne prior komunity milosrdných bratov pôsobiacich v Nemocnici sv. Rafaela v Madride ponúka verejnosti pútavo – románovou formou spracovaný životný príbeh muža, ktorého Pán z tuláckych ciest povolal slúžiť mu v najbiednejších, opustených, chorých. Kniha prináša významné posolstvo pre súčasnú spoločnosť, v ktorej narastá nerešpektovanie ľudskej dôstojnosti, pripomína, že v každom z nás a prostredníctvom nás sa Boh chce stať skutočným bratom ľudí. Z množstva publikácií o živote sv. Jána z Boha je táto predkladaná označovaná za jednu z najdôležitejších. Jej autorovi sa totiž podarilo, ako napísal Pascual Piles Ferrando, bývalý prior rehole, napísať jednoduchú, ale veľmi dôkladnú biografiu. Objasnil tak posolstvo, ktoré sv. Ján z Boha svojim životom adresoval ľuďom svojej doby, svojim prvým bratom, ako aj rádu, ktorý pôsobí dodnes, ako jedno z veľkých Božích diel. Valentín A. Riesco necháva sv. Jána z Boha hovoriť o svojich zážitkoch v prvej osobe a popritom cituje časti z jeho listov a pasáže z Castrovej biografie. To dáva knihe dynamický tón, vťahuje čitateľa do diania. Prednosťou knihy je aj to, že čitateľa nabáda, aby sa spolu so sv. Jánom z Boha vydal na cestu do svojho vnútra, aby tak našiel sám seba i svoje skutočné poslanie, ku ktorému ho Boh pozval. Kniha je tak ponukou na cestu nielen pre členov rehole, ich spolupracovníkov, podporovateľov, priaznivcov, ale všetkých, ktorí chcú dať zmysel svojmu životu, alebo ho hľadajú. 

Kniha vyšla vo vydavateľstve Lúč Bratislava v r. 2009 v edícii Životné cesty. Z nemčiny preložila Mária Golejová. Knihu nájdete v katolíckych kníhkupectvách, môžete si ju objednať aj na adrese:predaj@luc.sk, tel: 02/ 6042 1231 

Walter Nigg: Svätec z nevhodného dreva – Ján z Boha

Táto útla knižka je netradičná už len tým, že ju napísal evanjelický ctiteľ svätých, ktorého oslovil príbeh a život sv. Jána z Boha. Walter Nigg nazýva zakladateľa Hospitálskej rehole Milosrdných bratov svätcom z nevhodného dreva, podľa neho mal všetky predpoklady nato, aby sa nestal svätým. Ale Božia milosť v jeho pohnutom a dobrodružnom živote spôsobila, že ho dnes uctievame ako svätého. „Lope de Vega sa právom pýtal: „Ján, ktorá kniha sa dá porovnať s tvojím životom?“ Básnik tým nastolil rozhodujúcu otázku. Naozaj sa nedá porovnať s nijakou z bežných kníh,“ píše Walter Nigg v úvode knižky. Sympatické na knižke W. Nigga je, že na strohom životopise sv. Jána z Boha nič neprikrášľuje, pripomína, že Ján ako 8-ročný utiekol z domu, lebo ho zviedla túžba po dobrodružstvách. „Ľudskú stránku života svätých neslobodno zatierať ľúbivými farbami,“ napísal autor. Sviežim štýlom ďalej „prevedie“ čitateľa rôznymi životnými etapami sv. Jána z Boha, aj pomocou fotografií v knihe máme možnosť oboznámiť sa s najdôležitejšími miestami spojenými s jeho životom. „V pravom slova zmysle prežil zarážajúce slová Sv. Písma: „Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha.“ Walter Nigg vo svojej knihe vyslovuje aj cenné podnety na zamyslenie: „Namiesto toho, aby sa nám náboženská dráma Jána z Boha zdala mimoriadna, čudujeme sa skôr, že my, priemerní kresťania, dokážeme ostať takí tupí. Ľahostajnosť nás robí nevšímavými a my zotrvávame vo vlažnom kresťanstve...Konvenčný kresťan vôbec nestretne živého Boha. Nevydá zo seba ani najtichší výkrik hrôzy nad jeho existenciou. Možno naozaj veriť v Boha a žiť tak, akoby vôbec nebol?...Koho sa naozaj dotkne živý Boh a neholduje iba difúznej predstave o nejakej vyššej bytosti, môže celkom ľahko prísť o rozum.“ Z útlej knižky sa dozvedáme aj to, že sv. Ján si k chorým našiel cestu cez srdce. „Presne vedel, že duševne chorí ľudia potrebujú lásku, a to bolo v jeho nemocnici úplnou novinkou. Ján sa staral o telesne i duševné blaho chorých, starostlivosťou o telo pacientov sa dostal k ich duši.“ Autor uzatvára dielo aj týmito slovami: „Aby sa kresťanstvo prebudilo, potrebujeme svätých. Existujú svätci všetkých druhov, a dnes potrebujeme ešte jeden druh. Naša doba súrne potrebuje, aby sme ich znova radikálne nasledovali, svätých s novými znameniami, svätých, ktorí nám dôrazne hovoria: „Vo vašej ohrozenej dobe hľadáte uzdravenie, ale nájdete ho iba skrze posvätenie.“ 

Knihu vydalo vydavateľstvo Lúč Bratislava v r. 1996 , z nemčiny ju preložila Magdaléna Richterová, Nájdete ju v katolíckych kníhkupectvách, môžete si ju objednať aj na adrese: predaj@luc.sk, tel: 02/ 6042 1231 

Viliam Hünermann: Žobrák z Granady. Životný príbeh sv. Jána z Boha

Aj katolícky autor bestsellerov Wilhelm Hünermann opisuje v strhujúcom románovom životopise pohnutý život Jána z Boha (1495-1550). Približuje, ako sa po dobrodružnej etape svojho života, keď bol pastierom a cisárskym vojakom, stáva dobrodincom chudobných a chorých. Wilhelm Hünermann sa narodil v roku 1900 v Kempene pri Krefelde. Po štúdiu teológie ho v roku 1923 v Münsteri vysvätili za kňaza. Po kaplánskych rokoch v Porúrí, Berlíne a Porýní sa stále viac venoval písaniu. Popri svojich spisovateľských aktivitách pomáhal až do svojej smrti v roku 1975 v duchovnej starostlivosti jednej z hessenských farností. Napísal viac ako päťdesiat kníh, najmä romány o veľkých postavách cirkevných dejín. Jeho knihy dosiahli náklad tri milióny kusov a boli preložené približne do dvadsiatich jazykov. Aj medzi slovenskými čitateľmi sú veľmi obľúbené. 

Knihu vydalo vydavateľstvo Lúč Bratislava v r. 2003. Nájdete ju v katolíckych kníhkupectvách, môžete si ju objednať aj na adrese: predaj@luc.sk, tel: 02/ 6042 1231 

Nicolaus Mutschlechner: Lekár, ktorý si zvolil Boha (Richard Pampuri)

„Skutočnosť, že lekár si zvolil rehoľné povolanie, udrelo ako blesk z jasného neba nielen v najbližšom okolí Richarda Pamupriho, ale aj v talianskej tlači to vyvolalo patričné titulky. Dňa 20. augusta 1927 vyšiel v najväčšom talianskom denníku článok s titulkom: „Lekár sa stal rehoľníkom,“ v ktorom sa podrobne písalo o živote mladého lekára a jeho prekvapujúcom rozhodnutí.“ To je len krátka časť z knihy, ktorá prináša viac prekvapujúcich informácií zo života pomerne nenápadného muža, ktorý odmietol ponuku na manželstvo, lebo cítil, že práve ako zasvätený rehoľník bude môcť najlepšie slúžiť Bohu a ľuďom. Z obavy, že jeho najbližší príbuzní neprijmú jeho vstup do rehole, urobil všetky prípravy na kláštorný život najprv v tajnosti. V reholi jezuitov ho pre zlý lekársky posudok neprijali, ale predstavený Milosrdných bratov ho uvítal so slovami: „ Aj keby mal mladý Pampuri čo len jediný deň patriť do rehole milosrdných bratov, je vítaný. Tu na zemi nás bude nadchýnať a v nebi nám bude anjelom strážcom.“ Stal sa svedomitým lekárom i rehoľníkom. Znalci jeho života tvrdia, že už od detstva mal zvláštny dar: stretávať v každom človeku Boha. Jeho synovec Alexander, ktorý sa neskôr tiež stal lekárom, o ňom povedal: „O Bohu a Panne Márii hovoril tak, ako iní hovoria o otcovi a matke. Vyzeralo to, akoby boli jeho dobrí známi.“ Bol veľmi prístupným človekom, zaujímal sa o dianie okolo. Denne čítal viacero novín a ako prvý človek v Morimonde si kúpil rádio. Okrem toho si nechával pravidelne posielať nové lekárske knihy vo francúzštine, taliančine a nemčine a usilovne sa vzdelával. V súvislosti s jeho blahorečením a svätorečením Cirkev uznala dva mimoriadne zázraky uzdravenia. Toto všetko sa môžete dočítať v knihe o zaujímavom svätcovi, ktorý, ako sa uvádza v predhovore knihy, musel prestáť veľa zápasov a vnútorných rozporov, kým našiel svoju cestu. „Rásť pred Božou tvárou, tak nech sa volá môj životný program,“ napísal ako 31-ročný krátko po zložení rehoľných sľubov svojej sestre do Egypta, pripomína kniha. 

Kniha vyšla vo vydavateľstve Lúč Bratislava v r. 2002 v edícii Životné cesty. Z nemčiny preložila Magdaléna Richterová. Knihu nájdete v katolíckych kníhkupectvách, môžete si ju objednať aj na adrese:predaj@luc.sk, tel: 02/ 6042 1231 

Hugo Maria Korbel: Pečať kríža – Život sv. Benedikta Menniho

Ako milosrdný brat dokázal byť prítomný uprostred tvrdej reality a zloby sveta, ktorý ho obklopoval, prejavoval za každých okolností dobrotu Božieho milosrdenstva a vydával príkladné svedectvo o svojom zasvätení. Prežil mnoho zápasov, príkorí a preukázal hrdinskú silu pri prekonávaní zlomyseľného ohovárania. Slúžil s láskou, najmä duševne postihnutým a psychicky chorým. Za osobitných dejinných okolností založil aj charitatívnu a apoštolsky zameranú ženskú rehoľu Hospitálskych sestier najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá funguje dodnes a ktorá mala za úlohu pomáhať Milosrdným bratom v ich zdravotníckych zariadeniach. Dušu Benedikta Menniho vari najlepšie vystihuje šesť slov, ktoré vytýčil ako predbežné rehoľné pravidlo pre Kongregáciu spomínaných hospitálskych sestier, zahŕňajú jeho vlastný duchovný postoj a pomerne „tvrdú cestu k svätosti.“ Ide o slová: modliť sa, pracovať, znášať, trpieť, milovať a mlčať. „Jeho povýšením k uctievaniu na oltároch sa táto cesta uznáva ako skutočne kresťanská,“ píše sa v knihe o sv. Benediktovi Mennim. Obsahuje aj niekoľko dobových fotografií zo života tohto u nás stále málo známeho svätca z rehole Milosrdných bratov. 

Kniha vyšla vo vydavateľstve Lúč Bratislava v r. 1999, z nemčiny preložila Erika Švagriková. 

Štefan Lenčiš: Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí

Vzácna monografia približuje príchod a pôsobenie Milosrdných bratov v Spišskom Podhradí, kde prišli v II. polovici 17.storočia a kde aktívne slúžili až do násilnej likvidácie reholí komunistickým režimom v r. 1950. Tichý a obetavý život týchto rehoľníkov pri lôžkach chorých, obnovovaní starých kláštorov a kostolov, spoluprácu s biskupom Jánom Vojtaššákom, ale i ťažkosti vojnového obdobia a osobnosti rehole s fotodokumentáciou – o tom všetkom sa dozvedáme z publikácie, ktorá by si určite žiadala pokračovanie v podobe obsiahlejšieho zmapovania činnosti Milosrdných bratov na Slovensku - aj v ďalších miestach ich pôsobenia. Cenným úvodom knihy je príhovor posledného žijúceho priora rehole brata Michala J. Griegera, ktorý v čase jej vydania ešte žil a ako priznáva autor, publikáciu venoval práve jemu k výročiu 60 – tich rokov od zloženia rehoľných sľubov. Ako napísal brat Michal Grieger, publikácia „chce aspoň čiastočne vyplniť medzeru poznania historického pôsobenia tejto rehole na Spiši a ukázať jej prínos v duchovnej a zdravotnej oblasti.“ Je nepochybne cenným prameňom aj pre tých, ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o možný vstup do rehole, aby spoznali bohaté dedičstvo, na ktoré nadviazala po r. 1990 – páde komunizmu a slovami br. Michala Griegera, s „dôverou v Božiu pomoc pozerá do budúcnosti.“ 

Knihu vydalo Spišský dejepisný spolok v Prešove r. 1999 

Werner Chrobak: Ján z Boha - pastier, dobrodruh, nemocničný priekopník

Jedna z prvých publikácií stručne približujúcich život sv. Jána z Boha, ktorá na Slovensku vyšla. Pripomína najdôležitejšie fakty a udalosti zo života zakladateľa rehole Milosrdných bratov i odkaz jeho života pre súčasnosť, zároveň nenápadne pozýva k nasledovaniu tých, ktorí sa jeho životom a službou cítia oslovení. Vyšla vo farebnej grafickej úprave 

Vydalo vydavateľstvo Lúč Bratislava 1999 

Charta hospitality – Starostlivosť o chorých a pomoc potrebujúcich ľudí v štýle sv. Jána z Boha

Jeden z najdôležitejších dokumentov Hospitálskej rehole Milosrdných bratov. Charta hospitality totiž objasňuje celý rad aspektov hospitality (nezištnej služby k blížnym a starostlivosti o chorých a opustených), ktoré majú pre členov rehole a ich spolupracovníkov v 21. storočí principiálny význam v zmysle pokračovania diela svätého zakladateľa – Jána z Boha. Dokument objasňuje tému hospitality, dokresľuje ju z filozofickej a biblicko-teologickej perspektívy, vysvetľuje etickú dimenziu človeka a starostlivosti o neho, kultúru hospitality s odkazom na význam vzdelávacej a výskumnej práce, tiež aj potrebu vedenia domov Milosrdných bratov. Dokument pripomína, že rehoľa aktívne pôsobí a žije uprostred „globálnej dediny,“ akou je súčasný svet. Zdôrazňuje, že stredom jej záujmu v nemocniciach i iných zariadeniach vždy bol a zostane človek. Dokument je dôležitý nielen pre všetkých členov rehole Milosrdných bratov, ale ako dôležitá pomôcka slúži aj pre ich spolupracovníkov, lekárov a zdravotníkov v ich zariadeniach a mali by po ňom určite „nenútene“ siahnuť všetci, ktorí sa zaujímajú o tento druh služby prípadne dobrovoľníctva v ich zariadeniach. 


Spracovala: Andrea Eliášová 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/