Saturday 25. June 2022

Zo slávnosti sviatku sv. Jána z Boha v Bratislave

Dňa 8. marca 2013 oslávili milosrdní bratia na Slovensku so svojimi spolupracovníkmi v bratislavskom Kostole Navštívenia Panny Márie tradičný sviatok zakladateľa Hospitálskej rehole – sv. Jána z Boha. Na podujatí nechýbal ani rakúsky hosť – brat Paulus Kohler O.H. PO slávnostnej sv. omši, ktorú s viacerými kňazmi celebroval rektor kostola vdp. Stanislav Vrba, sa konalo slávnostné agapé. Odzneli tiež príhovory priora slovenskej komunity bratov Jána Karlíka O.H., riaditeľa bratislavskej nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michala Tináka. 

Momentky zo slávnosti pripomína pripojená fotogaléria. 

A. E., foto: A.E.-archív rehole 

Kliknite na miniatúru pre zväčšenie:

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/