Piatok 6. december 2019
Ortopedická ambulancia II.

Ortopedická ambulancia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva okrem čerstvých úrazov a kontrolnými vyšetreniami. Ortopedická ambulancia sa venuje diagnostike a liečbe ochorení kĺbov, vrodené vývojové chyby pohybového ústrojenstva, skoliózy a iné deformity chrbtice, osteoporóza a iné. 

Ordinačné hodiny

 

Štvrtok: 16:00 - 18:00

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

 

Telefón: (02) 578 87 221

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 2 | Dvere 221 |

 

MUDr. Peter Filan

Ortopéd

 

Ortopedická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 221

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.
Ortopedická ambulancia
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-221
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/