Piatok 6. december 2019
Logopedická ambulancia I.

Ambulancia klinickej logopédie sa venuje klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti. Ambulancia poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch u detí a dospelých.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 07:00 - 15:00

Utorok: 08:00 - 18:00

Streda: 07:00 - 17:30

Štvrtok: 08:30 - 17:00

Piatok: 07:00 - 12:00

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00 

Telefón: 02/ 578 87 804

Umiestnenie: Pavilón Pavol | Poschodie: 2 | Dvere 804 |

 

Mgr. Lucia Vančová

Logopéd

 

Logopedická ambulancia

Telefón: 0904/742 725

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Logopedická ambulancia I.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-804
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/