Streda 11. december 2019
Interná ambulancia II.

Ambulancia poskytuje interné preventívne vyšetrenia do 65 rokov, vyšetrenia za účelom diagnostiky a liečby, predoperačné vyšetrenia, vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou, vyšetrenia pre posudkové účely, pred závažnejšími vyšetrovacími zákrokmi, pred umiestnením do DSS, dispenzarizáciou pacientov s arteriálnou hypertenziou a poruchou metabolizmu tukov, zhotovenie a vyhodnotenie EKG.

Ordinačné hodiny

Pondelok : 7:00 – 16:30

Utorok: 7:00 – 15:00

Streda: 7:00 – 15:00

Štvrtok: 7:00 – 15:00

Piatok: 7:00 – 13:30

 

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00

 

Telefonické informácie pre pacientov ohľadom výsledkov a objednania je možné v čase od 8:00 do 14:00

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom

 

 

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

Telefón: (02) 578 87 896

Umiestnenie: Pavilón Pavol | Poschodie: 2 | Dvere 896 |

 

MUDr. Katarína Sedláková

Internista

 

Interná ambulancia

Telefón: (02) 578 87 896

 

Oľga Števlíková

Sestra

 

Interná ambulancia

Telefón: (02) 578 87 896

 

UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.
Interná ambulancia
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-896
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/