Pondelok 28. november 2022

Zodpovednosť - Správame sa zodpovedne

pre nás znamená:

  • vernosť ideálom sv. Jána z Boha a rehole,
  • poskytovanie komplexnej starostlivosti,
  • uplatňovanie etických princípov (bioetika, sociálna etika, obchodná etika),
  • ochrana životného prostredia, sociálna zodpovednosť, vyváženosť pri
  • poskytovaní služieb
  • stáť za svojím rozhodnutím podporeným slovami a činmi,
  • vedieť podložiť použité prostriedky,
  • ...
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/