Pondelok 28. november 2022

Rešpekt - Rešpektujeme dôstojnosť každého človeka

znamená:

  • sebaúcta a vzájomná úcta,
  • humanizácia,
  • porozumenie a budovanie dôvery,
  • sociálne zručnosti,
  • rešpektovanie etických noriem,
  • ...
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/