Friday 23. February 2024

Duch Boží a „duch sveta“

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

Bratia a sestry v Kristovi!

Nedostali ste ducha sveta, ale Ducha Božieho - na službu. Takto rozpráva sv. Pavol Korinťanom a takto prehovára aj k nám. Duch  sveta je ten, ktorý nás rozptyľuje. Ponúka nám rozptýlenie nemyslieť na podstatné veci, zabávať sa zo zvedavosti, robiť pre seba dobro a dobre a pritom zabúdať na svoje povinnosti. Takto naladený nečinnosťou, zábavou a rozptýlením prestane  byť človek bdelý a začína sa správať už nie ako Boží syn, dieťa nebeského Otca, ale ako osoba, ktorá chce byť ako Boh, chce všetko poznať.

Pán Ježiš nám hovorí priamo o nečistom duchu, ktorý napadol človeka, aby ho odvrátil z jeho cesty spravodlivosti. Stačí, keď počujeme Ježišove slová. Keď hovorí v mene Ježiša Cirkev, hneď sa všetci búria, ako sme počuli v evanjeliu. Človek, ktorý je v bdelom stave, je v stave Božej milosti a kráča za svojím Pánom, vie, že sa netreba báť útočníkov, lebo nad nimi je Pán, že zlý môže zničiť telo, ale na dušou nemá moc. Nechajme sa viesť našim Pánom, aby nás viedol po ceste spásy, slobody, radosti, ktorú dáva Boh, náš Pán. Amen.

 

kazateľ: Brat Richard Jombík OH

 

 

(Homília prednesená v Kostole Návštevy Panny Márie – milosrdných bratov v Bratislave )

 

Ilustračné foto: A. Eliášová

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/