Tuesday 16. April 2024

Zostať verný pravde – aj napriek verejnej mienke

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

 

Bratia a sestry v Kristovi!

 

Svätého Jána Krstiteľa netreba predstavovať, všetci vieme, kým bol. Predchodca Pána, posledný prorok v Izraeli, stál na „prechode“ medzi Starou a Novou zmluvou. Čo znamená stáť na prechode? Prejsť z jednej strany na druhú alebo aj ukázať, že to pôvodné prerástlo do nového. Tak je to aj so zmluvou medzi Bohom Izraela a ľudom novej zmluvy. Vždy musí byť niekde začiatok.

 

Pred dvoma mesiacmi sme si pripomenuli narodenie sv. Jána Krstiteľa. Dnes si pripomíname mučenícku smrť, inými slovami – narodenie pre nebo. Bol mučeníkom pre Krista, lebo pevne stál na princípoch pravdy. Ježiš sám o sebe povedal: „ Ja som cesta, pravda a život.“ Preto bol Ján mučeník pre Krista Ježiša. Nebál sa povedať slová pravdy, aj keď ho to stálo život. Herodes sa bál, nemal vnútornú silu povedať to, o čom bol presvedčený, radšej klamal a plnil vôľu silnejších a verejnej mienky. Dnes je pre nás sv. Ján Krstiteľ vzorom v správaní: ako sa má správať kresťan v spoločnosti - nevyhľadávať falošných bôžikov, nevyhľadávať ústupky, aby som poprel pravdu. Ísť za pravdou, poradiť sa so skúseným človekom vo svojej neistote a potom sa vydať po ceste Pravdy.

 

Nech sú nám mučeníci na Blízkom východe – v Sýrii, Turecku vzorom pri nasledovaní Ježiša Krista, aby sme len v ňom očakávali nádej svojho života večného. Amen.

 

(Homília prednesená 29. 8. 2016 v Kostole Návštevy Panny Márie – milosrdných bratov v Bratislave)

 

Ilustračné foto: archív rehole

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/