Friday 31. March 2023

O vnútornej modlitbe a hlase srdca

SONY DSCBratia a sestry v Kristovi!

 

Dnes nám Cirkev predkladá uvedomiť si krásu vnútornej modlitby. Keď sa Ježišovi učeníci  pýtali Ježiša, ako a čo sa majú modliť, odpovedal im: Nemodlite sa veľa slovami, ale vyznajte svojím srdcom, mysľou, že nad nami stojí niekto, kto je vyšší, kto riadi náš život. To je modlitba Otče náš, otec, ktorý nás má rád, ktorý chce naše dobro a dôveruje nám, lebo On je ten, ktorý nás stvoril a daroval nám život.

 

Každý učiteľ zanechá svojim žiakom svoje motto, svoj postoj, to urobil aj Ježiš nám a záleží od nás, či prijmeme tieto myšlienky alebo ich odrecitujeme. Svätý Pavol pochopil, že Boh Izraela neprišiel len k jednému vyvolenému národu, ale ku všetkým ľuďom sveta, preto sa otvoril nekonečnej Božej  láske, vstúpil do jej vnútra. Takým spôsobom naplnil zákon, vpísaný do srdca človeka. Od tej chvíle už nebol len plniteľ zákona, ale ten, ktorý plní vôľu svojho otca. To je aj naša úloha, keď recitujeme modlitbu Pána, nie tak ústami, ale srdcom.  Naše ústa, hlas majú byť len vonkajším prejavom hlasu nášho srdca.

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/