Nedeľa 23. jún 2024

Následná starostlivosť


 

Chirurgické oddelenie

 

Pri preklade na iné oddelenie našej nemocnice, alebo do iného zariadenia preberá poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušné oddelenie resp. zariadenie. Pacient dostáva prepúštaciu správu (jednu pre praktického lekára a jednu pre príslušné oddelenie), kde sú uvedené všetky vyšetrenia, dôležité fakty a doporučenia po prepustení.

 

Po prepustení do domáceho ošetrenia sa riaďte pokynmi prepúšťacieho personálu, ktorý Vás poučí. Na kontrolu sa môžete dostaviť na chirurgickú príjmovú ambulanciu, resp. príslušnému špecialistovi, ktorý Vás na hospitalizáciu odoslal, ak sa pri prepustení nedohodnete inak. Na doporučené vyšetrenia k špecialistom  sa môžete objednať v našej poliklinike.

 

Nezabudnite, že do troch pracovných dní sa máte hlásiť u svojho praktického lekára a odovzdať mu jednu prepúšťaciu správu. Druhú si nechajte doma pre prípad kontroly, alebo zhoršenia zdravotného stavu.

 

Ambulancia pre prípad kontroly

 

Ambulancia pre prípad zhoršenia s 24 hodinovou prevádzkou

 

Ostatné ambulancie a oddelenia

 

Využite služby sociálneho pracovníka.

 

Sociálny pracovník pomáha pacientom a ich rodinným príslušníkom vyriešiť  ich sociálne problémy v mnohých oblastiach. Prieskum a následné riešenie sociálnych záležitostí je časovo náročné a nemusí byť vyriešené k dátumu prepustenia pacienta. UNsP MB nemôže predĺžením hospitalizácie suplovať zariadenie sociálnej starostlivosti. Doporučujeme vám preto obrátiť sa na sociálneho pracovníka čo najskôr, v prípade hospitalizácie už hneď po prijatí.


 

Interné oddelenie

 

Pri preklade na iné oddelenie našej nemocnice, alebo do iného zariadenia preberá poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušné oddelenie resp. zariadenie. Pacient dostáva prepúštaciu správu (jednu pre praktického lekára a jednu pre príslušné oddelenie), kde sú uvedené všetky vyšetrenia, dôležité fakty a doporučenia po prepustení.

 

Po prepustení do domáceho ošetrenia sa riaďte pokynmi prepúšťacieho personálu, ktorý Vás poučí. Na kontrolu sa môžete dostaviť na internú príjmovú ambulanciu, resp. príslušnému špecialistovi, ktorý Vás na hospitalizáciu odoslal, ak sa pri prepustení nedohodnete inak.Na doporučené vyšetrenia k špecialistom  sa môžete objednať v našej poliklinike.

 

Nezabudnite, že  do troch pracovných dní sa máte hlásiť u svojho praktického lekára a odovzdať mu jednu prepúšťaciu správu. Druhú si nechajte doma pre prípad kontroly , alebo zhoršenia zdravotného stavu.

 

Ambulancia pre prípad kontroly

 

Ambulancia pre prípad zhoršenia s 24 hodinovou prevádzkou

 

Ostatné ambulancie a oddelenia

 

Využite služby sociálneho pracovníka.

 

Sociálny pracovník pomáha pacientom a ich rodinným príslušníkom vyriešiť  ich sociálne problémy v mnohých oblastiach. Prieskum a následné riešenie sociálnych záležitostí je časovo náročné a nemusí byť vyriešené k dátumu prepustenia pacienta. UNsP MB nemôže predĺžením hospitalizácie suplovať zariadenie sociálnej starostlivosti. Doporučujeme vám preto obrátiť sa na sociálneho pracovníka čo najskôr, v prípade hospitalizácie už hneď po prijatí.


 

Onkologické oddelenie

 

Pri preklade na iné oddelenie našej nemocnice, alebo do iného zariadenia  preberá poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušné  oddelenie resp. zariadenie. Pacient dostáva prepúšťaciu správu (jednu pre praktického lekára a jednu pre príslušné oddelenie), kde sú uvedené  všetky vyšetrenia, dôležité fakty a doporučenia po prepustení.

 Po prepustení do domáceho ošetrenia sa riaďte pokynmi prepúšťacieho personálu, ktorý Vás poučí. Na kontrolu  sa môžete dostaviť  na onkologickú ambulanciu resp. príslušnému špecialistovi, ktorý Vás na hospitalizáciu odoslal, ak sa pri prepustení nedohodnete inak. Na doporučené vyšetrenia k špecialistom sa môžete objednať v našej poliklinike.

 Nezabudnite, že  do troch pracovných dní sa máte hlásiť u svojho praktického lekára a odovzdať mu jednu prepúšťaciu správu. Druhú si nechajte doma pre prípad kontroly , alebo zhoršenia zdravotného stavu.

 

Ambulancia pre prípad kontroly

 

Ambulancia pre prípad zhoršenia s 24 hodinovou prevádzkou

 

Ostatné ambulancie a oddelenia

 

Využite služby sociálneho pracovníka.

 

Sociálny pracovník pomáha pacientom a ich rodinným príslušníkom vyriešiť  ich sociálne problémy v mnohých oblastiach. Prieskum a následné riešenie sociálnych záležitostí je časovo náročné a nemusí byť vyriešené k dátumu prepustenia pacienta. UNsP MB nemôže predĺžením hospitalizácie suplovať zariadenie sociálnej starostlivosti. Doporučujeme vám preto obrátiť sa na sociálneho pracovníka čo najskôr, v prípade hospitalizácie už hneď po prijatí.


 

Liečebňa dlhodobo chorých (LDCH)

 

Pri preklade na iné oddelenie našej nemocnice, alebo do iného zariadenia  preberá poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušné  oddelenie resp. zariadenie. Pacient dostáva prepúšťaciu správu (jednu pre praktického lekára a jednu pre príslušné oddelenie), kde sú uvedené  všetky vyšetrenia, dôležité fakty a doporučenia po prepustení.

 Po prepustení do domáceho ošetrenia sa riaďte pokynmi prepúšťacieho personálu, ktorý Vás poučí. Na kontrolu  sa môžete dostaviť  na geriatrickú, alebo internú ambulanciu resp. príslušnému špecialistovi, ktorý Vás na hospitalizáciu odoslal, ak sa pri prepustení nedohodnete inak. Na doporučené vyšetrenia k špecialistom sa môžete objednať v našej poliklinike.

 Nezabudnite, že  do troch pracovných dní sa máte hlásiť u svojho praktického lekára a odovzdať mu jednu prepúšťaciu správu. Druhú si nechajte doma pre prípad kontroly , alebo zhoršenia zdravotného stavu.

 

Ambulancia pre prípad kontroly

 

Ambulancia pre prípad zhoršenia s 24 hodinovou prevádzkou

 

Ostatné ambulancie a oddelenia

 

 

 

Využite služby sociálneho pracovníka.

 

Sociálny pracovník pomáha pacientom a ich rodinným príslušníkom vyriešiť  ich sociálne problémy v mnohých oblastiach. Prieskum a následné riešenie sociálnych záležitostí je časovo náročné a nemusí byť vyriešené k dátumu prepustenia pacienta. UNsP MB nemôže predĺžením hospitalizácie suplovať zariadenie sociálnej starostlivosti. Doporučujeme vám preto obrátiť sa na sociálneho pracovníka čo najskôr, v prípade hospitalizácie už hneď po prijatí.


 

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM)

 

Pacient  je obvykle preložený z oddelenia  akútnej a intenzívnej medicíny na štandardné oddelenie podľa povahy ochorenia.

 

Po úplnom prepustení pacienta do domácej liečby má pacient  možnosť kontroly po prepustení v ambulancii príslušného oddelenia, odkiaľ bol prepustený.

 

V prípade akéhokoľvek zhoršenia svojho stavu môže pacient navštíviť internú, alebo chirurgickú príjmovú ambulanciu s 24 hodinovou službou.

 

Využite služby sociálneho pracovníka.

 

Sociálny pracovník pomáha pacientom a ich rodinným príslušníkom vyriešiť  ich sociálne problémy v mnohých oblastiach. Prieskum a následné riešenie sociálnych záležitostí je časovo náročné a nemusí byť vyriešené k dátumu prepustenia pacienta. UNsP MB nemôže predĺžením hospitalizácie suplovať zariadenie sociálnej starostlivosti. Doporučujeme vám preto obrátiť sa na sociálneho pracovníka čo najskôr, v prípade hospitalizácie už hneď po prijatí.


 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/