Nedeľa 23. jún 2024

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. ponúka možnosť prenájmu hnuteľných vecí (nemocničná posteľ, invalidný vozík, nočný stolík), prenájmu priestorov (refektár, školiace stredisko). Rovnako ponúka možnosť parkovania pre pacientov.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/