Štvrtok 23. máj 2024

Návštevné hodiny

 

Hospitalizovaní pacienti na jednotlivých oddeleniach môžu prijímať návštevy denne od 14:00 do 17:00 hod.

 

V mimoriadnych situáciách môžu byť návštevy na oddeleniach na prechodný čas obmedzené, alebo zakázané.

 

Deťom do 14 rokov a návštevám mimo riadnych ordinačných hodín  je vstup na oddelenie možný len so súhlasom primára oddelenia

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/