Pondelok 29. máj 2023

Pred vašim pobytom

Ak ste objednaný na hospitalizáciu na ktoromkoľvek oddelení, na všetky podrobnosti sa prosím informujte na príjmovej ambulancii.

 

interná príjmová ambulancia

 

chirurgická príjmová ambulancia

 

onkologická ambulancia

 

Interná ambulancia (príjem na  LDCH)

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/