Sobota 25. máj 2024

Ako nás nájdete

Sídlo Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia spol. s r.o. je na Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava. Do nemocnice je možné vstúpiť dvoma vchodmi (z Nám. SNP alebo z Treskoňovej príp. Kolárskej ulice).

 

 

Vychodiskový bod:

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/