Nedeľa 23. jún 2024

Hosťovské pobyty

 • Staráte sa o niekoho z vašich blízkych a dostali ste sa do problémov?
 • Opatrovateľka, ktorá vám pomáha, ochorela?
 • Alebo potrebujete dovolenku?
 • Izbu, kde je váš blízky v opatere, treba vymaľovať alebo rekonštruovať?

 

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave 
vám ponúka východisko z týchto a podobných situácií

hosťovský pobyt

 

Hosťovský pobyt je určený pre tých, ktorých zdravotný stav nespĺňa kritériá pre prijatie do spádovo príslušnej nemocnice, ale napriek tomu oni sami alebo ich príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v zariadení nemocničného typu.
Hosťovský pobyt sa uskutoční na žiadosť objednávateľa a so súhlasom povereného pracovníka našej nemocnice v dohodnutom termíne a na dohodnutú dobu,

spravidla na 10 dní.


Hosťovský pobyt hradí jeho objednávateľ, t.j. klient, jeho príbuzní alebo iné osoby, na základe zmluvy medzi Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdných bratov a objednávateľom.

 

Počas hosťovského pobytu má náš hosť zabezpečené tieto služby:

 • ubytovanie v 2-3 posteľovej izbe,
 • bielizeň,
 • celodennú stravu,
 • ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť,
 • rehabilitáciu,
 • 24 hodinový odborný dohľad ošetrovateľa, podľa potreby aj zdravotnej sestry alebo lekára,
 • duchovné služby,
 • podľa možností klienta voľný pohyb v príjemnom prostredí,
 • otvorený pobyt návštev (s výnimkou nočného pokoja)

Naša starostlivosť - vaša istota
Hosťovské pobyty.

 

Kontakt: 

Osobne alebo telefonicky, Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
primár LDCH, tel. 02/57887 323

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/