Štvrtok 23. máj 2024

Dotazník spokojnosti

 

Zaujíma nás Váš názor na našu nemocnicu, ako aj na priebeh poskytovania zdravotnej starostlivosti, preto Vás prosíme o vyplnenie „Dotazníka spokojnosti“, ktorý je k dispozícii na oddeleniach aj v čakárni ambulancií. Vyplnený dotazník vhoďte prosím do označenej schránky na oddelení, alebo v priestore polikliniky.

 

Pokiaľ očakávate odpoveď, nezabudnite uviesť aj kontaktnú adresu / údaje.

 

Budeme radi za každý konštruktívny podnet, spätnú väzbu, ktoré nás posúvajú ďalej, ale aj za pochvalu ambulancie, oddelenia, pracovníkov, ktoré nám dodávajú sily napĺňať  okrem práce  aj duchovný odkaz  patróna nemocnice.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/