Utorok 23. júl 2024

Využite služby sociálneho pracovníka

 

 

Sociálny pracovník  pomáha pacientom a ich rodinným príslušníkom vyriešiť ich sociálne problémy  v súvislosti s

 • chorobou
 • invaliditou
 • hospitalizáciou
 • predošlými nezrovnalosťami v súvise so zdravotným a sociálnym poistením
 • riešením nepriaznivej sociálnej situácie po prepustení z hospitalizácie

Poskytuje poradenstvo a pomoc  v nasledujúcich oblastiach:

 • Vybavovanie dôchodkov (starobný, predčasný starobný, invalidný)
 • Nemocenské poistenie ( pri  riešení nedoplatkov a otázkach poistenia)
 • Dávky v hmotnej núdzi
 • Jednorazové finančné výpomoci
 • Preukaz ťažko zdravotne postihnutých, parkovací preukaz
 • Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • Hygienické a zdravotnícke pomôcky
 • Príspevok na opatrovanie
 • Následná opatera po prepustení z hospitalizácie:
  • ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácia formou ADOS
  • formy a druhy sociálnych služieb
   • osobná asistencia
   • terénna opatrovateľská služba v byte pacienta,
   • donáška obedov
   • prepravná služba
   • rezidenčná starostlivosť (zariadenia sociálnych služieb - denný alebo celoročný pobyt )

Prieskum a následné riešenie  sociálnych záležitostí je časovo náročné a nemusí byť vyriešené k dátumu prepustenia pacienta. UNsP MB nemôže predĺžením hospitalizácie suplovať zariadenie  sociálnej starostlivosti. Doporučujeme vám preto obrátiť sa na sociálneho pracovníka čo najskôr, v prípade hospitalizácie už hneď po prijatí. Kontakt na  sociálneho pracovníka získate od personálu ambulancie, oddelenia resp. na recepcii UNsP Milosrdní bratia.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/