Wednesday 23. June 2021

Ďalší z príhovorov k chorým v Rádiu Vatikán – od brata Fidencia OH

V rámci pravidelnej rubriky venovanej na Rádiu Vatikán chorým a postihnutým, odznel 10. februára 2013 večer ďalší z cyklu príhovorov z rehole Milosrdných bratov. Tentoraz pripravil príspevok brat Fidencius OH z bratislavského konventu, odvysielalo ho zároveň aj Rádio Lumen. Príspevok načítala profesionálna rozhlasová a televízna interpretka, p. Hilda Michalíková.

Príhovor nazval:
Dve tajomné návštevy. Kliknite tu na pdf

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môžete si ho vypočuť vo zvukovom zázname na tomto mieste:


Na snímke: ilustrač.foto (internet) - socha sv. Jána z Boha –zakladateľa rehole Milosrdných bratov, ktorý pomáha núdznemu

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/