Nedeľa 23. jún 2024

„Dedičstvo  rehoľníkov“  a súčasné využitie ich objektov na Spiši

O pôsobení Milosrdných bratov v Spišskom Podhradí sa viac dozviete z príspevku profesora Štefana Lenčiša (v prílohe), ktorý podrobne odborne zmapoval  históriu i vývoj rehole v tomto regióne Slovenska.  Jeho článok je plný zaujímavých faktov a informácií.

Vzhľadom na zásahy bývalého režimu i súčasný nedostatok povolaní Milosrdní bratia momentálne na Spiši nepôsobia, v ich objektoch však funguje Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha.  Je koedukovaným zariadením, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

 

Kliknite tu na PDF Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí od Š. Lenčiša

 

O jeho činnosti sa viac dozviete na web stránke:     http://www.dssspp.sk/

 

A.E., foto: archív rehole

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/