Pondelok 29. máj 2023

Kostol Návštevy Panny Márie, Nám. SNP Bratislava

(pri kláštore a nemocnici milosrdných bratov)

Kostol milosrdných bratov v centre Bratislavy - v mestskej časti Staré mesto (z r. 1692) je zasvätený Návšteve Panny Márie. Je súčasťou rano-barokového komplexu kláštora a nemocnice Hospitálskej rehole milosrdných bratov. Interiéru kostola dominuje hlavný oltár so stĺpovou architektúrou z rokov 1735-1737, ktorý vypĺňa celé presbytérium. Obraz Návštevy Panny Márie na oltári pochádza od Martina Speera. Sochy svätcov po stranách sú dielom sochára z okruhu Lorenza Mattieliho. Pôvodné barokové sochy boli v medzivojnovom období nahradené plastikami od Alojza Riegeleho. Bočné oltáre zakladateľa rehole sv. Jána z Boha, sv. Jána Nepomuckého, sv. Jozefa a sv. Barbory znázorňujú obrazy od M. Speera. V chráme sa nachádza aj vzácna baroková kazateľnica s reliéfmi svätcov. V kostole sa nachádza aj časť relikvií svätého Jána z Boha, vystavená k úcte veriacich na jednom z bočných oltárov. Na modlitbách, vešperách a bohoslužbách sa tu denne schádzajú členovia rehole so svojimi spolupracovníkmi. V susedstve kostola sídli kláštor bratov a nemocnica, ktorú spravujú a v ktorých rehoľní bratia napĺňajú odkaz svojho zakladateľa sv. Jána z Boha, ktorým je telesná a duchovná služba chorým a opusteným v zmysle motta Per corpus ad animam - Cez telo k duši. 

- ae-

Pozrite si náš kostol milosrdných bratov vo fotogalérii
 
Časť interiéru kostola
Kostol milosrdných bratov je zasvätený Návšteve Panny Márie, ako dokumentuje aj ústredný obraz nad oltárom.
Milostivý obraz Svätej rodiny nad oltárom
Pohľad do sakristie
Pohľad na interiér kostola milosrdných bratov v Bratislave
Pohľad na priestor s organom
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/