Utorok 23. júl 2024

Stopy Milosrdných bratov v Skalici

Nemocnica v Skalici je miestom, kde rehoľa Milosrdných bratov zanechala hlbokú stopu, pôsobili tam totiž niekoľko desaťročí viacerí rehoľní bratia.

Okrem nich napríklad aj známy lekár, filozof, prekladateľ MUDr. Pavol Strauss, ktorý tam bol niekoľko rokov aj primárom, kým ho komunistický režim neprinútil odísť s rodinou do Nitry.

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice založili Milosrdní bratia v Skalici v čase, keď mestská rada v r.1796 dostala povolenie od cisára Františka II. Rehoľníci dostali vtedy do užívania kláštor bosých karmelitánov. Dnes už v Skalici aktívne nepôsobia, ale na tamojšom cintoríne možno nájsť pochovaných veľa bratov, ktorých pamiatku si dodnes obyvatelia mestečka na Záhorí vážia a boli by radi, keby sa bratia sem  raz vrátili.

 

Pozrite si aj web stránky: www.nspskalica.sk

 

A.E., foto- zdroj: internet

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/