Sobota 21. máj 2022
Logopedická ambulancia

Klinická logopédia sa venuje klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu etiopatogenézy, prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti.

Ambulancia poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch u detí a dospelých.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 8:00 – 16:30

Utorok: 8:00 – 16:30

Streda: 8:00 – 16:30

 

Obedná prestávka 30 min. medzi 12:00 - 13:00

Telefón: 0948 712 742

Umiestnenie: Zdravotno – relaxačné centrum, Dunajská Lužná | Poschodie: 1 | Dvere 200 | 

 

PhDr. Ingrid Wiedermann

Logopéd

Odborný garant

 

Logopedická  ambulancia

Telefón: 0948 712 742

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

 

Nedovolali ste sa? Prosím, ozvite sa nám vyplnením kontaktného formuláru, odpovieme Vám najskôr ako to bude možné.

 

Do mailu prosím neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte pravdivé kontaktné údaje. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
Komentár

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Logopedická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 712742
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/