Sobota 25. jún 2022
Logopedická ambulancia

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov

Važení rodičia, v našej ambulancii sa snažíme poskytovať logopedickú terapiu s cieľom čo najrýchlejšieho odstránenia problému Vášho dieťaťa. To si okrem Vašej intenzívnej domácej spolupráce vyžaduje aj dostatočný a častý počet terapeutických sedení v ambulancii. Aby mala terapia naozaj zmysel, nemôžeme prijať všetky deti, ktorých rodičia majú o logopédiu záujem, pretože by sa na rad dostali každých 6-8 týždňov. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že:

V našej logopedickej ambulancii majú svoje miesto nie len deti ale aj ich rodičia, ktorí sú priamo počas práce s dieťaťom informovaní o postupe jednotlivých krokov terapie. Stávajú sa tak pre dieťa terapeutmi v jeho domácom prostredí, čím sa terapia narušenej komunikačnej schopnosti stáva efektívnejšou. Pri práci s dieťaťom využívame prvky Aplikovanej behaviorálnej analýzy, hlavne motiváciu a hru.

Služby sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Na prvé stretnutie je potrebné priniesť výmenný lístok od všeobecného lekára.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Logopedická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 712742
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/