Utorok 23. júl 2024
Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia poskytuje základnú starostlivosť o osoby s ochoreniami srdcovo-cievneho systému. Zaoberá sa diagnostikou, liečbou, prevenciou a dispenzarizáciou vybraných srdcovo-cievnych ochorení. Ambulancia sa zaoberá kardiologickými vyšetreniami (EKG, ECHO, ERGO, EKG + TK HOLTER).

Umiestnenie:  Zdravotno – relaxačné centrum   Dunajská Lužná

                       

                        ZRC 1   Lipnická  2/A Dunajská Lužná

                        ZRC 2   Lipnická  2/B Dunajská  Lužná

 

Bližšie informácie :

 

https://www.zrc.sk/kardiologicka-ambulancia/

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/