Sobota 21. máj 2022
Psychologická ambulancia

Ambulancia sa zaoberá psychodiagnostikou, vyšetreniami pre sociálne poisťovne, vyšetreniami špeciálnej psychickej spôsobilosti na nosenie a držanie zbraní a streliva, vyšetreniami špeciálnej psychickej spôsobilosti vodičov.

Ordinačné hodiny

 

Štvrtok: 07:00 - 19:00

Piatok: 07:00 - 19:00

 

Obedná prestávka 30 min. medzi 12:00 - 13:00

 

Tel.č.: 0948 909 021

Telefón: 0948 909 021

Umiestnenie: Zdravotno – relaxačné centrum, Dunajská Lužná | Poschodie: 1 | Dvere 200 | 

 

PhDr. Dagmar Kolesárová

Psychológ 

Odborný garant

 

Ambulancia klinickej psychológie

Telefón: 0948 909 021

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Psychologická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 909021
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/