Nedeľa 5. február 2023
Psychologická ambulancia

Ambulancia sa zaoberá psychodiagnostikou detí a dospelých, vyšetreniami pre sociálne poisťovne, poskytuje individuálne a skupinové psychoterapie

 

Ambulancia poskytuje vyšetrenie a liečbu ochorení končatinových tepien, krčných tepien, ochorenia žilového systému, najmä varixy dolných končatín, kde okrem konzervatívnej liečby poskytujeme sklerotizáciu žíl a metličiek, manažujeme a objednávame na operáciu kŕčových žíl spôsobom vhodným pre konkrétneho pacienta (operácia, sklerotizácia, operácia alternatívnym spôsobom, napr. laserom). Dispenzarizujeme pacientov s chronickým ochorením končatinových ciev, s diabetickou angiopatiou.

Umiestnenie:  Zdravotno – relaxačné centrum   Dunajská Lužná

                       

                        ZRC 1   Lipnická  2/A Dunajská Lužná

                        ZRC 2   Lipnická  2/B Dunajská  Lužná

 

Bližšie informácie :

 

https://www.zrc.sk/psychologicka-ambulancia/

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Psychologická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 909021
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/