Sobota 21. máj 2022
Diabetologická ambulancia

Diabetologická ambulancia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a základnou edukáciou pacientov s ochorením diabetes mellitus. Zaoberá sa aj ostatnými metabolickými ochoreniami kde sa tiež prepája na iné špecializačné odbory vnútorného lekárstva. V popredí záujmu odboru je diabetes mellitus - cukrovka, poruchy metabolizmu tukov a obezita.

 

Ordinačné hodiny

 

Utorok: 07:00 - 15:00 odbery, edukácie

Štvrtok: 07:00 - 15:00

 

Obedná prestávka 30 min. medzi 12:00 - 13:00

Telefón: 0948 672 211

Umiestnenie: Zdravotno–relaxačné centrum, Dunajská Lužná|Poschodie: 1|

Dvere 201| 

 

MUDr. Alena Záhoráková

Lekár 

 

Diabetologická ambulancia

Telefón: 0948 672 211

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Anna Kubalová

Sestra

 

Diabetologická ambulancia

Telefón: 0948 672 211

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Diabetlogická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 672211
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/