Nedeľa 23. jún 2024
Diabetologická ambulancia

Ambulancia poskytuje vyšetrenie, liečbu pacientov s poruchou metabolizmu cukrov (cukrovka, diabetes) a tukov. Pri diagnostike využívame viaceré krvné testy, glukózový tolerančný test. Kladieme dôraz na edukáciu pacienta resp. rodiny, za účelom pochopenia ochorenia a zlepšenia tolerancie liečby pacientom. Stanovujeme stravovací liečebný plán pri poruche výživy, tukov a cukrovke.

Umiestnenie:  Zdravotno – relaxačné centrum   Dunajská Lužná

                       

                        ZRC 1   Lipnická  2/A Dunajská Lužná

                        ZRC 2   Lipnická  2/B Dunajská  Lužná

 

Bližšie informácie :

 

https://www.zrc.sk/diabetologicka-ambulancia/

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Diabetlogická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 672211
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/