Sobota 21. máj 2022
Cievno - chirurgická ambulancia

Ambulancia sa zaoberá ambulantnými vyšetreniami pacientov odosielaných na cievne vyšetrenie so zameraním na pacientov s Chronickým venóznym ochorením dolných končatín, sledovaním a pravidelnými kontrolami pacientov s venóznym ochorením.

Ordinačné hodiny

 

Utorok:  15:00 - 19:00

 

 

Obedná prestávka  30 min. medzi 12:00 - 13:00

 

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

Telefón: 0948 747 501

Umiestnenie: Zdravotno-relaxačné centrum, Dunajská Lužná|Prízemie|Dvere102| 

 

Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.

Lekár 

 

Cievno - chirurgická ambulancia

Telefón: 0948 747 501

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Mgr. Katarína Palicová

Sestra

 

Cievno - chirurgická ambulancia

Telefón: 0948 747 501

 

UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.
Cievno-chirurgická ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/