Nedeľa 23. jún 2024
Ambulancia praktického lekára

Ambulancia praktického lekára poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť. Ide o vykonávanie preventívnych prehliadok a úkonov kapitovaným pacientom, prvotné vyšetrenie pri akútnych a chronických ochoreniach, manažment následných vyšetrení u špecialistov, priebežné sledovanie pacienta, liečbu a kontroly podľa doporučenia špecialistu, resp. po prepustení z nemocnice a zabezpečenie administratívnej agendy súvisiacej so zamestnaním a liečbou (práceschopnosť, vystavenie posudkov, kúpeľné návrhy), výkony pracovnej zdravotnej služby pre pracovné zaradenie triedy I-II a v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou aj pre skupinu III. 

Ordinačné hodiny

 

                                                            

Pondelok : 6:30 – 12:30                     

Utorok: 7:00 – 16:00,     7:00 – 10:00 Prevencia - objednaní 

Streda: 7:00 – 15:00,   12:30 – 15:00 Prevencia - objednaní

Štvrtok: 7:00 – 15:00,  12:30 – 15:00 Prevencia - objednaní

Piatok: 7:00 – 14:00,    12:30 – 14:00 Prevencia - objednaní

 

Odbery:       Pon – Piatok  7,00 – 8,00

 

Obedná prestávka  30 min. medzi 12:00 - 13:00

 

Lieky na odporúčanie špecialistov bez potreby vyšetrenia lekárom predpisujeme v stredy a štvrtky v čase 13,30 – 14,30 hod.

 

1 hodinu pred skončením ordinačnej doby je čas na: 

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

 

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

Telefón: 0948 747 501

Umiestnenie: Zdravotno-relaxačné centrum, Dunajská Lužná|Prízemie|Dvere101| 

 

Prof. MUDr.Oto Masár, PhD.

Praktický lekár pre dospelých

Odborný garant

 

Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Telefón: 0948 747 501

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Jurková Daniela

Sestra

 

Ambulancia praktického lekára

Telefón: 0948 747 501

 

Nedovolali ste sa? Prosím, ozvite sa nám vyplnením kontaktného formuláru, odpovieme Vám najskôr ako to bude možné.

 

Do mailu prosím neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte pravdivé kontaktné údaje. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
Komentár

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Ambulancia praktického lekára
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 747501
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/