Nedeľa 20. január 2019
Interná ambulancia

Ambulancia sa zaoberá internými preventívnymi vyšetreniami do 65 rokov, vyšetreniami za účelom diagnostiky a liečby, predoperačnými vyšetreniami, vyšetreniami pred kúpeľnou liečbou, pre posudkové účely, pred závažnejšími vyšetrovacími zákrokmi, pred umiestnením do DSS Zaoberá sa ďalej dispenzarizáciou pacientov s arteriálnou hypertenziou a poruchou metabolizmu tukov, zhotovuje a vyhodnocuje EKG.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok, Streda: 12:30 - 16:00

Utorok, Štvrtok: 07:00 - 10:00

piatok: 7:00 – 13:00 

 

Obedná prestávka 30 min. medzi 12:00 - 13:00

Telefón: 0948 747 501

Umiestnenie: Zdravotno–relaxačné centrum, Dunajská Lužná | Prízemie | Dvere102 | 

 

MUDr. Katarína Sedláková

Lekár 

 

Interná ambulancia

Telefón: 0948 747 501

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

MUDr. Anna Koniarová

Lekár 

 

Interná ambulancia

Telefón: 0948 747 501

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

MUDr. Klára Soláriková

Internista

Odborný garant

 

Interná ambulancia

Telefón: 0948 747 501

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Mgr. Katarína Palicová

Sestra

 

Interná ambulancia

Telefón: 0948 747 501

 

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Interná ambulancia
Zdravotno-relaxačné centrum
Lipnická 3153
900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0948 747501
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/