Thursday 6. May 2021

Volali ho „páter Olallo“: výnimočné svedectvo z Kuby

„Napriek svojej chudobe kládol k dverám nemocnice kôš s chlebom, aby keď tadiaľ pôjdu chudobní a žobráci...

Potrebujeme modlitby za dobrú úrodu a dážď

Poľnohospodári bijú na poplach: okrem pandémie nás zasahuje aj hrozba veľkého sucha a nedostatok dažďa...

Domov sv. Jána z Boha a jeho „chudobní“ v čase pandémie

 „Od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu pokračuje naše denné  zariadenie pre ľudí v núdzi naďalej v plnom nasadení so všetkými službami...

Nevšedný príbeh vitráží z našej nemocnice a z kostola v rozhlase

Na Veľký piatok – 10. apríla 2020 odvysielal verejnoprávny rozhlas na stanici  Rádio Regina dvadsaťpäťminútovú reláciu...

Sv. Benedikt Menni: rehoľu obnovil cez utrpenie a príkoria

Pri svojej slávnostnej rehoľnej profesii napísal: „ Ó, Pane, prajem si pracovať pre moju rehoľu až do posledného dychu.“...

Bl. Eustachius Kugler: svätec „činov“ v ťažkých časoch

V pohnutých časoch sa oplatí listovať v životoch svätcov, ktoré aj dnes pripomínajú „živé evanjelium“...

Svätý Richard Pampuri: v službe nerátal hodiny

Talianske mesto Brescia je druhé najväčšie v regióne Lombardsko, kde koronavírus udrel zvlášť tvrdo na mnohé rodiny...

Svätý Ján z Boha: inšpiráciou aj v dobe epidémie

Epidémia koronavírusu „rozhýbala“ nielen nemocnice, ale aj  niektorých dobrovoľníkov. Služba chorým, trpiacim, ľuďom na okraji...

Cesta s Ukrižovaným Pánom v čase epidémie

Na tomto mieste vám ponúkame text Krížovej cesty, ktorú sa možno modliť počas celého obdobia pandémie koronavírusu...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výzvy z epidémie: homília brata Richarda OH z piatej pôstnej nedele

Nájdime si znovu čas a vráťme sa tam, kde sme prestali robiť dobro, neviditeľný vírus nás to chce naučiť: vyzval vo svojej nedeľnej homílii...

Provinzialat
Barmherzige Brüder

Taborstraße 16
A-1020 Wien

Telefon: +43 1 21121-1100
Fax: +43 1 21121-1120
Display:
https://www.milosrdni.eu/