Thursday 23. May 2024

Naši spolupracovníci v Rádiu Lumen o Lurdoch a výstavbe jaskynky

Katolícke Rádio Lumen prinieslo v uplynulých dňoch svedectvo našich spolupracovníkov z nemocnice milosrdných bratov i z Domova sv. Jána z Boha, v ktorom sa vrátili k púti vo francúzskych Lurdoch.

Počas modlitby krížovej cesty.
Primárka MUDr. Halka Ležovičová
Riaditeľka Domova sv. Jána z Boha Zdenka Telgárska Ďuricová
Spoločná fotografia ako pamiatka.
Svätá omša v Lurdoch.
V popredí s mikrofónom prezident Maltézskeho rádu Slovensko JUDr. Július Brichta.
Zážitok na celý život.
Chorí tvoria dôležitú súčasť púte.
Krásne prostredie Lúrd.
 

V mesiaci máji 2022 sa uskutočnila v poradí už 64. medzinárodná púť Maltézskeho rádu do francúzskych Lúrd. Stalo sa tak po takmer trojročnej pandemickej „prestávke“ a zdravotne znevýhodnených pútnikov opäť sprevádzali dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Aj z našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou – milosrdných bratov z Bratislavy.

 

 Vo viac ako stoosemdesiat člennej delegácii Maltézskej pomoci Slovensko totiž nechýbali ani zástupcovia a spolupracovníci Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha - milosrdných bratov. O návrat k prežívaniu púte a o svoje reflexie z púte sa 22. augusta 2022 v katolíckom Rádiu Lumen podelila primárka našej nemocnice z fyziatricko-rehabilitačného oddelenia MUDr. Halka Ležovičová, ktorá Lurdy navštívila druhýkrát, a to ako pacient.

 

Riaditeľka Domova sv. Jána z Boha v Bratislave, ktorý prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov, pani Zdenka Telgárska Ďuricová, spolu so sociálnym pracovníkom zodpovedným za voľnočasové aktivity klientov, pánom Petrom Bcahratým hovorili v Rádiu Lumen nielen o svojom prežívaní púte v Lurdoch, ale aj o výstavbe kópie Lurdskej jaskynky, ktorú pripravujú v tomto zariadení. Príspevky si môžete vypočuť v audio formáte (mp3):

Lumen- lekárka MUDr. Halka Ležovičová 

Lumen- o Lurdskej jaskynke-Zdenka Telgárska Ďuricová a Peter Bachratý

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a archív Maltézskeho rádu Slovensko

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/