Utorok 23. júl 2024

Domov svätého Jána z Boha, n.o. v Bratislave podáva pomocnú ruku tým, ktorí žijú v materiálnom nedostatku, často bez pocitu domova, vylúčení na okraj spoločnosti.

Koncom apríla 2011 zriadili Milosrdní bratia neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby formou sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. V objekte na Hattalovej ulici v Bratislave sprístupnili útulok, nízkoprahové denné centrum, integračné centrum a stredisko osobnej hygieny.
Od svojho vzniku poskytuje zariadenie denne takmer stovke ľudí možnosť hygieny, pravidelnej stravy, ošetrenia, doliečenia po prepustení z nemocnice, duchovného rozhovoru, či možnosť dostať vreckové na ubytovanie a stravu v rámci programov pracovnej terapie. Klienti zažívajú pocit domova. Bratom pomáhajú aj dobrovoľníci a rehoľné sestry.

Zmena vo vedení Domova sv. Jána z Boha

Pani Zdenka Telgárska Ďuricová  (na snímke), ktorá viedla Domov sv. Jána z Boha v období od júla 2021 do konca januára t.r. (2024) sa rozlúčila...

Benefičný koncert 14.5.2023

Náš Domov sv. Jána z Boha v Bratislave organizuje benefičný koncert 14.5.2023 o 16:00 hod. v kostole na Teplickej ulici vo farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave.

Ambulanciu pre ľudí bez domova si všimli v RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska odvysielali 30. apríla tohto roku v magazíne Orientácie reportáž o našej zubnej ambulancii zriadenej pre ľudí bez domova v našom Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici.

Arcibiskup Zvolenský počas bohoslužby v Domove sv. Jána z Boha.

Zachytené fotoobjektívom: z našich vlaňajších aktivít

V Domove sv. Jána z Boha v Bratislave sme uplynulý rok (2022) zorganizovali mnoho užitočných aktivít a podujatí, ktoré pomohli našim klientom – ľuďom v núdzi a z ulice, ale i samotnému zariadeniu.

Otvorili sme zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova

Máme ďalší dôvod na radosť! Je ním otvorenie prvej zubnej ambulancie pre ľudí bez prístrešia v Bratislave. Podarilo sa to po mnohých rokoch úsilia začiatkom februára tohto roku práve v našom Domove sv. Jána z Boha.

Ponuka: pomôžeme Vám a vy nám!

Naše zariadenie na pomoc núdznym ľuďom a ľuďom bez prístrešia – Domov sv. Jána z Boha ponúka možnosť  objednať si rôzne práce nášho integračného centra nácviku pracovnej zručnosti Domova Sv. Jána z Boha. Práce vykonávajú naši klienti a klientky pod odborným dozorom pracovníkov Domova...

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014-2020

Identifikácia konečných príjemcov pre hygienické balíčky - Opatrenie 4

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/