Pondelok 6. apríl 2020

Domov svätého Jána z Boha, n.o. v Bratislave podáva pomocnú ruku tým, ktorí žijú v materiálnom nedostatku, často bez pocitu domova, vylúčení na okraj spoločnosti.

Koncom apríla 2011 zriadili Milosrdní bratia neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby formou sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. V objekte na Hattalovej ulici v Bratislave sprístupnili útulok, nízkoprahové denné centrum, integračné centrum a stredisko osobnej hygieny.
Od svojho vzniku poskytuje zariadenie denne takmer stovke ľudí možnosť hygieny, pravidelnej stravy, ošetrenia, doliečenia po prepustení z nemocnice, duchovného rozhovoru, či možnosť dostať vreckové na ubytovanie a stravu v rámci programov pracovnej terapie. Klienti zažívajú pocit domova. Bratom pomáhajú aj dobrovoľníci a rehoľné sestry.

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ Domov sv. Jána z Boha, n.o. Hattalovej ul. 6, 831 03 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta NDC

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ NDC 2 Hattalovej ul. 6, 831 03 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC

Športom a hudbou k sebe a k svetu

Klienti aj personál Domova sv. Jána z Boha, n.o. vás srdečne pozývajú na benefičné športovo-kultúrne podujatie s názvom "Športom a hudbou k sebe a k svetu". Uskutoční sa 19. apríla od 9.00 do 17.00 h v areáli Domova sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici č. 6 v Bratislave.

ILUSTRAČNÉ FOTO

Predbežná správa z verejnej zbierky Vianočný úsmev 2017

Dňa 16.12.2017 usporiadal Domov sv. Jána z Boha v spolupráci so Zuzanou Rattajovou a Tomášom Korčekom, poslancami miestneho zastupiteľstva pri MČ Bratislava Nové Mesto, verejnú zbierku Vianočný úsmev 2017. 

Duchovné pondelky v Domove sv. Jána z Boha

Sv. omša, duchovné rozhovory, spovede, katechéza  majú od 10. októbra 2016 svoje miesto v našom zariadení pre ľudí v núdzi v Bratislave- v Domove svätého Jána z Boha. Tešíme sa tejto novej službe „duchovných pondelkov.“

zľava: brat Richard Jombík, O.H., brat Joachim Mačejovský, O.H., brat Peter Čimbora, O.H.

Milá návšteva v Domove sv. Jána z Boha

Včera takáto milá návšteva v zariadení Domov sv. Jána z Boha na Hattalovej 6.

Dobrovoľníctvo

Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, hľadáme ľudí majúcich úctu ku knihe, ľudí so štipkou voľného času a ochotou pomôcť dobrej veci.

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/