Utorok 29. september 2020

Domov svätého Jána z Boha, n.o. v Bratislave podáva pomocnú ruku tým, ktorí žijú v materiálnom nedostatku, často bez pocitu domova, vylúčení na okraj spoločnosti.

Koncom apríla 2011 zriadili Milosrdní bratia neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby formou sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. V objekte na Hattalovej ulici v Bratislave sprístupnili útulok, nízkoprahové denné centrum, integračné centrum a stredisko osobnej hygieny.
Od svojho vzniku poskytuje zariadenie denne takmer stovke ľudí možnosť hygieny, pravidelnej stravy, ošetrenia, doliečenia po prepustení z nemocnice, duchovného rozhovoru, či možnosť dostať vreckové na ubytovanie a stravu v rámci programov pracovnej terapie. Klienti zažívajú pocit domova. Bratom pomáhajú aj dobrovoľníci a rehoľné sestry.

Oznam o výberovom konaní

Nízkoprahové denné centrum Domov sv. Jána z Boha, n.o. vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: riaditeľ

Časopis Posol o službe Domova sv. Jána z Boha

Katolícky mesačník Posol priniesol v mesiaci februári 2020 článok venujúci sa činnosti a službám, ktoré nachádzajú núdzni ľudia...

Domov sv. Jána z Boha a jeho „chudobní“ v čase pandémie

 „Od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu pokračuje naše denné  zariadenie pre ľudí v núdzi naďalej v plnom nasadení so všetkými službami...

ILUSTRAČNÉ FOTO

Predbežná správa z verejnej zbierky Vianočný úsmev 2017

Dňa 16.12.2017 usporiadal Domov sv. Jána z Boha v spolupráci so Zuzanou Rattajovou a Tomášom Korčekom, poslancami miestneho zastupiteľstva pri MČ Bratislava Nové Mesto, verejnú zbierku Vianočný úsmev 2017. 

Duchovné pondelky v Domove sv. Jána z Boha

Sv. omša, duchovné rozhovory, spovede, katechéza  majú od 10. októbra 2016 svoje miesto v našom zariadení pre ľudí v núdzi v Bratislave- v Domove svätého Jána z Boha. Tešíme sa tejto novej službe „duchovných pondelkov.“

Dobrovoľníctvo

Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, hľadáme ľudí majúcich úctu ku knihe, ľudí so štipkou voľného času a ochotou pomôcť dobrej veci.

„Všetci sme anjeli s jedným krídlom. Ak chceme lietať, musíme sa objať."

Luciano De Crescenzo

Na sviatok archanjelov sv. Michala, Gabriela a Rafaela zavolala do Domova sv. Jána z Boha jedna z našich klientok, že jej druh je v pokročilom štádiu onkologického ochorenia a je s ním na ubytovni...

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/