Utorok 18. január 2022

Vaše 2 % z dane pomôžu našej nemocnici a reholi milosrdných bratov!

 

Milí priatelia, spolupracovníci,  dobrodinci, sponzori,

aj tento rok môžete využiť možnosť podporiť niektoré z diel rehole milosrdných bratov, ktorá pôsobí na Slovensku už 350 rokov, počas ktorých sa intenzívne stará o chorých a sociálne odkázaných ľudí. Môžete tak urobiť  formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2018.

Za každý poskytnutý dar všetkým darcom vyslovujeme úprimné ďakujeme! Len pomocou dobrodincov a šľachetných ľudí totiž môžeme rozvíjať službu tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Pripájame aj pokyny, ako postupovať pri darcovstve – pre právnické osoby, aj pre zamestnancov a SZČO.

Darované prostriedky použijeme na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti pre Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia na konkrétnych oddeleniach.

Ďakujeme za prejavenú priazeň

 

Milosrdní bratia, vedenie Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdní bratia a rehoľa milosrdných bratov

Chodba nemocnice ako galéria.
Objednávanie pacientov
Pri vyšetrení u kardiológa.
Rajská záhrada nemocnice.
V gastroenterolog. ambulancii


Potrebné dokumenty:


2% dane leták pre fyzické osoby.pdf  veľkosť: 79,2kB

2% dane leták pre právnické osoby.pdf  veľkosť: 947kB

Potvrenie o zaplatení dane z príjmov 2019.pdf  veľkosť: 84,0kB

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2019.pdf (editovateľné)  veľkosť: 112kB

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/