Sunday 1. October 2023

Noví záujemci o rehoľu milosrdných bratov v Tatrách

Podobne, ako každý rok, aj tento rok koncom augusta organizovali milosrdní bratia pre záujemcov o spiritualitu Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha letný pobyt vo Vysokých Tatrách. Ide o jeden z programov pastorácie povolaní  rehole milosrdných bratov. Okrem turistiky v nádhernom prírodnom prostredí dostali účastníci pobytu bohatú duchovnú nádielku s rozhovormi o spoznávaní povolania k rehoľnému životu a hospitalite.

Na vrchole hôr ako v Božom objatí.
Pri spoločnom stole a rozhovoroch.
S Bohom vo výškach.
Spomienka na spoločne prežité chvíle.
 

Skupinu viedol milosrdný brat Martin Macek OH z Brna, provinčný delegát Českej republiky a Slovenska, spolu s bratom Petrom OH z talianskej komunity v Gorícii, sídla európskeho postulantátu milosrdných bratov. Za všetkých účastníkov zhrnul svoje dojmy z pobytu Stanislav:

 

„Tohtoročný  pobyt v Tatrách bol vskutku požehnaný, mali sme dobré počasie a vynikajúca spoločnosť bola základom pobytu. Prvý deň sme putovali na Téryho chatu, pokračovali sme na Priečne sedlo a vracali sme sa cez Zbojnícku chatu.  Cesta bola náročná, ale krásna. Druhý deň mal skôr duchovné zameranie, využili sme ho na púť do Levoče, kde sme strávili väčšinu dňa, večer sme navštívili hrad Stará Ľubovňa. Deň sme zavŕšili svätou omšou v Starej Ľubovni. Tretí deň sme vystúpili cez Skalnaté pleso na Lomnické sedlo a naspäť dolu. Posledný deň pobytu sme navštívili Lendak.“

 

Podobnú akciu plánujú milosrdní bratia zorganizovať aj o rok.

 

A.Eliášová, V. Pospíchal, foto: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/