Thursday 23. May 2024

Milosrdní bratia a ich aktivity v Rádiu Lumen

Hosťom pri mikrofóne v katolíckom Rádiu Lumen boli prior slovenských milosrdných bratov brat Richard Jombík OH a sociálny pracovník z Domova sv. Jána z Boha v Bratislave Peter Bachratý. Rozhovor s nimi natáčala moderátorka rádia Janka Ondrejková v Bratislave, pricestovala z Hlavnej redakcie rádia - z Banskej Bystrice.

 

V magazíne Lupa 3. mája tohto roku sme tak predstavili širšej verejnosti nielen charizmu rehole, ale aj široké spektrum pomoci rehole milosrdných bratov a ich spolupracovníkov chorým, trpiacim, opusteným, ľuďom bez domova, z ulice. Relácia sa vysielala o 20.00 hodine a trvala 60 minút. Môžete si ju vypočuť na tomto linku:

https://www.lumen.sk/archiv-play/163099

 

 

A. Eliášová, foto: archív Rádia Lumen

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/