Sunday 23. June 2024

Pripomenuli sme si zosnulých pacientov, dobrodincov i spolupracovníkov

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia si včera so svojimi spolupracovníkmi a veriacimi počas večernej bohoslužby pripomenuli všetkých zosnulých pacientov, ktorí zomreli v ich Univerzitnej nemocnici s poliklinikou v centre Bratislavy.

Menný zoznam zosnulých pacientov pri oltári, ktorí skonali v nemocnici milosrdných bratov za uplynulý rok od 1.11.2021-do 1.11.2022
Páter Pius Majerovič OP počas homílie.
Pohľad na účastníkov bohoslužby za zosnulých pacientov v Kostole milosrdných bratov.
 

Túto tradíciu rehoľa zachováva po mnohé roky. Každoročne tak – osobitne v mesiaci v novembri  - spája aj rodiny príbuzných zosnulých pacientov. Pri oltári bol tentoraz osobitne umiestnený menoslov tých pacientov, ktorí skonali v nemocnici počas uplynulého roka: od 1.11.2021 do 1.11.2022, išlo o 136 osôb. Sv. omšu slúžil páter Pius Majerovič OP, jeden z kňazov, ktorí sa v nemocnici milosrdných bratov intenzívne venuje chorým. V homílii pripomenul: „ Isteže, v nemocnici sa lekári a zdravotný personál snažia urobiť, čo je v ich rukách. Je dôležité, aby sme si tiež uvedomili, aká je dôležitá služba pre dušu. Človek nie je len telo, človek má aj nesmrteľnú dušu. Je potrebné, aby sme sa o ňu starali. Isteže, pri veriacich pacientoch je pre nás samozrejmé, že prídeme k pacientovi, ktorý má na stolíku ruženec, krížik či sošku Panny Márie, nejaký obrázok. Vidíme, že je to veriaci človek. Veľmi nám pomáha v duchovnej službe, keď tí, ktorí prijímajú pacientov, sa ich spýtajú, či chcú duchovnú službu. Či chcú aj kňaza, ktorý príde k nim a vyslúži im sviatosti, prinesie im sv. prijímanie, povzbudí ich. Ale v tejto službe prichádzajú aj chvíle, ktoré sú konečné na tomto svete. Pretože nie zriedka prichádza človek do nemocnice a už sa nevráti. Aj v našej nemocnici za rok zomrie veľa ľudí. Väčšina odchádza zmierených s Bohom. Boh rešpektuje našu slobodu a tak nikomu nemôžeme vnútiť naše presvedčenie. Ale snažíme sa poskytnúť každému bez rozdielu útechu a veriacim aj sviatosti, je to  veľká milosť, keď mnohí odchádzajú po prijatí sviatostí zmierení, a takisto mnohí- a to je veľký dar, keď pred odchodom dostávajú aj apoštolské požehnanie, čiže odpustenie trestov za hriechy, ktorých sa dopustili. Je to len milosť. Nie vždy môže kňaz byť v hodine smrti pri človeku. Ale predsa v tejto nemocnici je tu duchovná služba vo dne i v noci. Je tu tá možnosť. Je veľmi dôležité, aby sme pomáhali našim drahým, ktorí sú na sklonku života. Nie so strachom, ale s povzbudením, aby sme ich pripravili na prechod do večnosti. Aby sme im umožnili prijať chlieb večného života. Ako viatikum na cestu do večného života.“ Po sv. omši sa konala ešte krátka pobožnosť za zosnulých.

 

Podľa priora komunity slovenských milosrdných bratov brata Richarda Jombíka OH všetci, ktorí pracujú v nemocnici milosrdných bratov, alebo sa sem prídu liečiť, či navštívia nemocnicu, patria do rodiny sv. Jána z Boha – zakladateľa rehole. Zároveň uviedol: „Ako znak úcty k ľudskému telu si chceme pravidelne pripomenúť tých, ktorí zomreli v našej nemocnici. Preto každý pondelok býva v našom kostole Návštevy Panny Márie v Bratislave na Nám. SNP slúžená sv.omša za všetkých chorých , za všetkých dobrodincov a všetkých spolupracovníkov milosrdných bratov a mimoriadne v dušičkovom období, kedy je možné získať plnomocné odpustky za zosnulých,  mávajú milosrdní bratia sv.omše na celom svete za zosnulých chorých, spolupracovníkov i dobrodincov a návštevníkov zariadení milosrdných bratov.“

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/