Tuesday 16. April 2024

Nemocničná hala sa zmenila na koncertnú sálu

Večerným koncertom sopranistky Marianny Prievozníkovej  Geleneky, tenoristu Richarda Tamása a klaviristu Branka Ladiča vyvrcholil tohtoročný cyklus našich letných benefičných koncertov, z ktorých dva sa konali v našej Rajskej nemocničnej záhrade a tretí – 19.8. kvôli daždivému počasiu premenil našu nemocničnú halu na koncertnú sálu.

 

Večerné osvetlenie a ozvučenie dodalo koncertu komornú atmosféru, ktorú si prítomní diváci pochvaľovali. Ako v úvodnom príhovore prezradil prítomným prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH, nemocničná hala, v ktorej sa konal koncert, bola kedysi miestom, kde boli hospitalizovaní chorí. „Bola to sála, ktorá niesla mnoho utrpenia, bolesti, ale aj modlitieb. A teraz tá atmosféra bolesti a modlitieb bude naplnená hudbou, aby ste našli nové motivácie do života, nový impulz pre jeseň tohto roka a zároveň aj nové impulzy  pre rok 2023,“ uviedol brat Richard Jombík OH. Jeho slová doplnil  riaditeľ majetkovej správy rehole JUDr. Michal Tinák, ktorý prítomných privítal v mene všetkých zamestnancov nemocnice milosrdných bratov, v ktorej, ako pripomenul, pracuje približne 400 ľudí podieľajúcich sa na charizme rehole. „Na tomto našom benefičnom koncerte sa začleňujete do tejto našej spoločnej rodiny a verím, že sa nám bude aspoň trošku dariť robiť dobro a robiť ho dobre,“ dodal JUDr. Michal Tinák, čím pripomenul aj motto Hospitálskej reholes sv. Jána z Boha: „Robiť dobro a robiť ho dobre.“

 

Mladí umelci ponúkli pestrú hudobnú  zmes vážnej, sakrálnej hudby i operetné árie a duety, ktorými prezentovali nielen krásu umenia a jeho liečivú silu, ale aj svoj talent a vycibrené estetické cítenie. Zazneli skladby z diel J.S. Bacha, G. F. Händla, J. Haydna, F. Lehára, E. Kálmána, G. Winklera, R. Stolza. Prítomní si na záver ešte „vytlieskali“  hudobný prídavok a tým bola pieseň Najkrajší kút v šírom svete , známa ako Pieseň o rodnej zemi z operety Gejzu Dusíka Hrnčiarsky bál.

 

Atmosféru podujatia dokumentuje naša fotogaléria i audio ukážky – krátky záznam z koncertu, ako aj reportáž, ktorú o podujatí odvysielalo Rádio Lumen. Pripájame ju v mp3 formáte.

Pohľad medzi divákov a poslucháčov koncertu.
Skúška pred koncertom.
Sopranistka Marianna Prievozníková Geleneky počas vystúpenia.
Technici mali pred prípravou koncertu plné ruky práce.
Tenorista Richard Tamás pri večernom osvetlení na pódiu, pri klavíri Branko Ladič.
Večerné osvetlenie navodilo osobitnú atmosféru.
Aj takto sme propagovali koncert pred budovou nemocnice.
Atmosféra počas príhovoru priora rehole brata Richarda a riaditeľa majetkovej správy rehole JUDr. M. Tináka.
Mladí umelci ponúkli nevšedný hudobný zážitok.

 

Lumen - Vyvrcholili letne koncerty u milosrdnych bratov

Marianna Geleneky-sopran-zaznam z koncertu

Richard Tamas- tenor-zaznam z koncertu

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/