Sunday 23. June 2024

Mozart i Haydn v našej Rajskej záhrade

Dňa 2. júla sme zažili v Rajskej záhrade nemocnice milosrdných bratov v Bratislave opäť príjemnú koncertnú atmosféru: po náročnom období pandémie sa tu rozozneli tóny Mozartovej Korunovačnej omše a Te Deum od J. Haydna.

Koncert si nenechal ujsť ani prior komunity milosrdných bratov.
Pohľad na časť publika.
Atmosféra pred začiatkom koncertu.
Pódium, osvetlenie, ozvučenie i areál záhrady pripravené na koncert.
Prítomným sa za zbor prihovoril Petr Skácel.
Umelci na skúške krátko pred koncertom.
Záber z koncertu.
Zbor počas skúšky pred koncertom.
 

Nevšedný hudobný zážitok priniesol Katedrálny zbor sv. Martina, ktorý tvorilo takmer tridsať hudobníkov. Prítomných privítal a prihovoril sa im prior bratislavskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík OH, ktorý upozornil na liečivú silu umenia a možnosť prispieť dobrovoľným príspevkom  na misie rehole a tiež obnovu jej historického organu v bratislavskom Kostole Návštevy Panny Márie. Práve pri príležitosti slávnosti patrocínia chrámu sa totiž tento letný koncert konal a mal benefičný charakter, teda aj umelci vystúpili bez nároku na honorár. Za zbor sa prítomným prihovoril jeden z členov – Petr Skácel. Vysvetlil publiku, prečo si vybrali ako „hudobné menu“ práve dielo W. A. Mozarta a J. Haydna. Mozartova Korunovačná omša bola zostavená pre korunováciu obrazu Panny Márie v pútnickom kostole Mária Plain nad Salzburgom v roku 1779. Ihneď po Mozartovej smrti sa stala preferovanou skladbou pre bohoslužby počas korunovácií a pre ďakovné bohoslužby. Haydnovo Te Deum je latinský kresťanský hymnus, pôvodne  pripisovaný milánskemu biskupovi sv. Ambrózovi (387 n.l.), ako aj predchádzajúcim autorom. Hymnus sa opiera o líniu Apoštolského vyznania viery, pričom spája poetickú víziu nebeskej liturgie s chválou Boha a vďakou voči nemu.

 

Po 600 rokoch obnovili tradíciu!

Katedrálny zbor sv. Martina pozostáva zo skúsených zborových spevákov, študentov konzervatória, ale i zdatných amatérskych nadšencov zborového umenia. Na pôde Dómu sv. Martina v Bratislave pôsobí od októbra roku 2011. Cieľom založenia zboru bolo obnovenie viac ako šesťstoročnej tradície pestovania liturgického a zborového spevu i hudby v katedrále, ktorej je dnes zbor už neoddeliteľnou súčasťou. Hlavným cieľom činnosti zboru je pozdvihnutie a dotvorenie posvätnej liturgie. Hlavným dirigentom zboru a štatutárnym zástupcom je Ján Miškovič, absolvent VŠMU, žiak prof. Ladislava Slováka, ktorý bol niekoľko rokov aj dirigentom Novej scény v Bratislave.
Katedrálny zbor sa venuje aj koncertnej činnosti, vystupuje na samostatných koncertoch duchovnej hudby a na hudobných festivaloch doma i v zahraničí. Na požiadanie účinkuje tiež na sobášoch, zádušných sv. omšiach a pri iných príležitostiach. Spolupracuje s domácimi i zahraničnými umelcami a umeleckými telesami, najmä však so Sláčikovým kvartetom sv. Martina, podľa potreby doplneným o ďalších profesionálnych hudobníkov. Repertoár Katedrálneho zboru je zameraný na sakrálnu tvorbu, keďže prioritou zboru je vystupovanie pri sv. omšiach. Repertoár tvoria omše od majstrov klasicizmu: Haydnova Orgelsolomesse či viacero Mozartových omší, ako napr. Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis KV. 167, Missa brevis KV. 194, alebo Krönungsmesse KV. 317. Ďalej sú to omše od autorov 19. storočia, napríklad od Franza Schuberta či Charlesa Gounoda. Katedrálny zbor podporuje aj slovenskú duchovnú tvorbu, keďže v repertoári má aj dve omše od M. Schneidera-Trnavského: Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es a vianočnú omšu Missa pastoralis  „Alma nox“. Významnou časťou repertoáru je množstvo motet od skladateľov renesancie až po súčasnosť, oratória a aj duchovné skladby menšieho rozsahu vhodné na aktuálne liturgické obdobie alebo slávnosť.

 

Počasie koncertu v Rajskej záhrade našej nemocnice prialo. Atmosféru dokumentujú aj naše fotografie a anketa s niekoľkými umelcami – členmi zboru zrealizovaná tesne po koncerte, ktorú ponúkame v audio podobe (mp3 formát). Návštevníci koncertu – súdiac podľa ich ohlasov – odchádzali spokojní, mnohí netajili údiv nad tým, akú pôvabnú záhradu ukrývajú múry nemocnice, mnohí ľudia prechádzajúc mestom, o tom netušia.

Ďalším koncertom, ktorý pripravujeme, bude koncert vokálnej skupiny Sklo 22. júla 2022.

 

Andrea Eliášová

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/