Utorok 23. júl 2024

Výučbové základne

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia  v Bratislave (UNsP) pracuje v zmysle hesla „Robte dobro a robte ho dobre.“Ako svätý Ján z Boha – zakladateľ rehole milosrdných bratov skvalitňoval svoju prácu medzi chorými a trpiacimi v Granade (Španielsko), tak aj nemocnica, ktorú prevzala Hospitálska  rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia v Bratislave v r. 1995 sa snaží skvalitňovať prácu zdravotníckeho zariadenia na území SR podľa svojich možností a pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR. Výsledkom tejto snahy je aj jej spolupráca s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského. Jej zamestnanci boli ochotní pomáhať  pri skvalitňovaní odbornej práce UNsP milosrdných bratov. Nemocnica má tak dnes tri katedry:

 

 

  II. klinika geriatrie

  III. chirurgická klinika

  Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny

 

 

 V tejto sesterskej spolupráci cirkevnej organizácie a Lekárskej fakulty možno vnímať dobrú spoluprácu, čo potvrdzujú niektoré výsledky zdravotných poisťovní, prieskumy pacientov – poistencov, na základe ktorých naša nemocnica figuruje na prvých miestach v hodnotení kvality.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/