Nedeľa 23. jún 2024

Dobrovoľníctvo

 

Zloženie slova dobrovoľník hovorí samo za seba. Je to niekto, kto na základe dobrej vôle niekomu v niečom pomáha. Cítite, koľko v tom je osobnej slobody? Dobrovoľníci, sú vlastne hrdinovia dnešných čias. A pritom stačí tak málo – pomáhajúce ruky a ochotné srdce. Za každé budeme veľmi vďační a tešíme sa na stretnutie.
K dobrovoľníctvu si pozrite aj viac informácií v pravej časti našej web stránky a v ľavej, v sekcii Nemocnica a Domov sv. Jána z Boha.

 

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/