Monday 6. April 2020

Prvý blahoslavený nového pontifikátu je spojený s nemocnicou Milosrdných bratov

Kardinál Angelo Amato v nedeľu 7.4. 2013 v Cordobskej katedrále slávil prvú beatifikačnú liturgiu nového pontifikátu. K pocte oltára bol pri nej vyzdvihnutý O. Kryštof od sv. Kataríny, občianskym menom Cristoforo Fernández Valladolid. 

Narodil sa 25.7. 1638 v roľníckej rodine, usadenej v oblasti Méridy na juhovýchode Španielska. V desiatich rokoch pocítil silné Božie volanie a tajne utiekol do františkánskeho kláštora, kde žiadal o prijatie. Bratia ho však priviedli späť k zúfalej matke, ktorá už neverila v jeho návrat.Neskôr začal pracovať v nemocnici Milosrdných bratov, kde vynikal obetavou starostlivosťou o chorých. Vo svojich 24-rokoch prijal kňazské svätenie a počas francúzsko – španielskych vojen, ktoré nadväzovali na tridsaťročnú vojnu, bol vojenským kaplánom pešieho práporu. Hrôzy vojny, ktoré prežil, ho podnietili k tomu, že si zvolil osamelý život v púšti Bañuelo, kde strávil dva roky. V tichu modlitby našiel svoje povolanie- v starostlivosti o chorých, ponižovaných, chorých a siroty. V uliciach Cordoby potom pre nich dňom i nocou vyžobrával almužnu. 

Starostlivosť o najúbohejších vyústila v založenie nového spoločenstva s františkánskou charizmou – Hospitálskej kongregácie bratov a sestier Ježiša Nazaretského. Ponad bránu novozaloženej nemocnice, kde rehoľné spoločenstvo zdarma prijímalo všetkých chorých, dal O. Kryštof napísať: „Moja prozreteľnosť a tvoja viera udrží činnosť tejto budovy.“ Španielsky kňaz zomrel pri epidémii cholery, deň pred svojimi 52. narodeninami (24. 7. 1690). 

Nový blahoslavený – Kryštof od sv. Kataríny bol známy svojou málovravnosťou. Viacerí svätci o ňom prehlásili: O. Kryštof nás naučil viac, keď na ulici prosil o almužnu, než dlhými kázaniami. 

Zdroj: česká redakcia Vatikánskeho rozhlasu, autorka Jana Gruberová, foto: internet 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/