Monday 6. April 2020

Námestníčka z našej nemocnice ocenená v súťaži Sestra roka (Manažérka roka)

Dňa 25. 3. 2013 o 18.00 hodine sa v Slovenskom národnom divadle v Bratislave konalo vyhodnotenie podujatia Sestra roka 2012, ktoré organizuje redakcia časopisu Sestra v spolupráci s vydavateľstvom Ecopress. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Vlády SR Róbert Fico a patronát nad súťažnými kategóriami Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR. Cieľom podujatia bolo morálne oceniť náročnú a obetavú prácu zdravotných sestier a ich manažmentu. 
O víťazkách rozhodla 13-členná odborná porota, ktorá odovzdala ocenenia v 4 kategóriách. Na ocenenia bolo navrhnutých niekoľko nominovaných z viacerých nemocníc a zdravotníckych zariadení z celého Slovenska. Pre Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave, ktorú spravuje Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha je cťou, že v kategórii Manažér roka bola navrhnutá na získanie ocenenia námestníčka riaditeľa nemocnice pre ošetrovateľstvo PhDr. Marta Gažiová. Porota jej spomedzi nominovaných (Doc. PhDr. Melánie Beťková PhD. Z Fakultnej nemocnice v Trnave a Dagmar Chanátová z Gréckokatolíckej charity v Prešove) udelila napokon druhé miesto (Cena: strieborná ruža svätej Alžbety). V Kategórii Sestra roka – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti vyhrala 1. miesto Mgr. Helena Gondárová - Vyhničková z oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Vojenskej nemocnice v Ružomberku. V kategórii Sestra sestier sa prostredníctvom internetového hlasovania stala víťazkou Marta Kráľovičová z ADOS Piešťany a Cenu za celoživotné dielo v ošetrovateľstve si prevzala profesorka Doctor honoris causa prof. PhDr. Anna Eliašová, ktorá sa o. i. zaslúžila napr. o vznik Fakulty zdravotníctva na Prešovskej univerzite ako vôbec prvej fakulty, ktorá vychováva a vzdeláva zdravotníckych pracovníkov podľa študijného programu stanoveného Smernicami európskej únie. Ministerka zdravotníctva v príhovore k prítomným označila povolanie sestier za najnáročnejšie spomedzi povolaní. „Tento večer patrí vám, je poďakovaním za vašu prácu. Som poctená, že môžem byť vo vašej spoločnosti.“ Pripomenula, že zdravotnú sestru dnes vníma ako chápavú profesionálku, vzdelanú a spoľahlivú. Na podujatí boli prítomní aj zástupcovia maďarskej komunity sestier z Budapešti, niektorí členovia Výboru NR SR pre zdravotníctvo, o kultúrny program sa spevom postarali spevák Robo Opatovský a Patrícia Janečková. Z niektorých myšlienok, ktoré odzneli na podujatí:

- „Práca sestry nás predurčuje pracovať s ľuďmi.“ 

- „Neúspechy ma neodrádzajú, ale učia pokore.“

- Snažím sa hľadať v pacientoch dobro a vidieť v nich Ježiša.“

Ako povedala námestníčka riaditeľa našej nemocnice PhDr. Marta Gažiová:„ Som veľmi prekvapená a dojatá a teraz a tu si uvedomujem, ako nás determinuje naša minulosť a prítomnosť, rodičia ich láskyplná výchova, kamaráti, spolupracovnici, ľudia, ktorých cestou životom stretávame, kde a akým spôsobom sa realizujeme, rozpoznávame príležitosti, ktoré nám naša cesta ponúka a využívame ich v prospech seba a druhých. Byť vždy v správny čas na správnom mieste a vedieť, že som na správnej ceste, aj mieste. Som prekvapená a dojatá aj preto, lebo to, čo robím, som nikdy nepovažovala za výnimočnosť, ale za systematickú, mravčiu, pritom zaujímavú činnosť, ktorá ma baví a napĺňa. Nie je nudná, otvára stále nové dimenzie, ponúka mi množstvo impulzov, nových nápadov, inšpirácii, možnosť vlastnej sebarealizácie a zároveň mám tu česť, že môžem prispieť k tomu, aby sa správnym smerom realizovali aj moji spolupracovníci a výsledkom našej spoločnej snahy je kvalitne poskytnutá starostlivosť – spokojný pacient. Či už som pracovala ako sestra pri lôžkach, staničná alebo vrchná sestra, či ako námestníčka, vždy som vedela, že úspech človeka nikdy nie je výsledkom individualizmu. Ani môj úspech nie je len mojím úspechom, ale je úzko spätý s celým tímom spolupracovníkov na rôznych úrovniach, od upratovačky po sestry a riaditeľa, s ktorými na spoločnom diele spolupracujeme. Ak by som to nevedela, na pódiu Slovenského národného divadla by som určite nestála.“ PhDr. Marte Gažiovej prišli poblahoželať aj zástupcovia rehole Milosrdných bratov s priorom Jánom Karlíkom O.H. a sestrami z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré v bratislavskej nemocnici Milosrdných bratov pracujú. 

Andrea Eliášová, foto- autorka 

Kliknite na miniatúru pre zväčšenie:

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/