Monday 6. April 2020

Kniha Žobrák z Granady v Rádiu Lumen

Od 6. marca 2013 môžete v Rádiu Lumen počúvať úryvky z knihy populárneho duchovného autora životopisov Wilhelma Hünermanna Žobrák z Granady (o živote sv. Jána z Boha). Kresťanská rozhlasová stanica ich zaradila do vysielania práve pri príležitosti liturgického sviatku zakladateľa rehole Milosrdných bratov, ktorý jej členovia a ich spolupracovníci každý rok slávia 8. marca t. r. 

Rádio vysiela úryvky denne (okrem víkendov) v čase po 15. 20 hod. popoludní a v nočnej repríze o 23.00 hodine v rámci cyklu čítaní na pokračovanie – v približne 15 minútových blokoch. Ide o projekt spolupráce medzi Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha – Milosrdnými bratmi a Rádiom Lumen. Pre poslucháčov bola takýmto spôsobom nahratá celá kniha (čo predstavuje vyše 40 častí), ktorú číta interpret- herec a režisér Peter Weinziller. Nahrávky vznikli v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. 
Wilhelm Hünermann v tomto v strhujúcom románovom životopise opisuje pohnutý život sv. Jána z Boha (1495-1550). Približuje, ako sa po dobrodružnej etape svojho života, keď bol pastierom a cisárskym vojakom, stáva dobrodincom chudobných a chorých. W. Hünermann napísal viac ako päťdesiat kníh, najmä romány o veľkých postavách cirkevných dejín. Kniha o sv. Jánovi z Boha je určená najmä mladým čitateľom, ale osloví aj širšiu čitateľskú základňu. Jej už druhé vydanie pripravilo na slovenský knižný trh Vydavateľstvo Lúč. 


-ae- 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/