Monday 6. April 2020

Benedikt XVI. sa pri odchode poďakoval milosrdným bratom

Sv. otec Benedikt XVI. sa v minulých dňoch pri svojej rozlúčke s úradom Sv. stolice (pri poslednej audiencii) poďakoval aj milosrdným bratom. Tí sú v blízkosti pápežov už stáročia. Starajú sa o nich najmä po zdravotnej stránke, alebo im dodávajú lieky z lekárne, ktorú prevádzkujú vo Vatikáne. 

Benedikt XVI. osobne poďakoval bratovi Rafaelovi Cenziovi O.H., riaditeľovi lekárne milosrdných bratov vo Vatikáne a vyjadril zároveň vďačnosť a uznanie reholi a jej spolupracovníkom za prácu, ktorú vo Vatikáne robia. Brat Rafael O.H. Sv. otca uistil, že preňho s personálom lekárne budú aj naďalej k dispozícii. 

Vatikánska lekáreň 
Vznikla v r. 1874, založil ju brat Eusebius, riaditeľ lekárne milosrdných bratov na Tiberijskom ostrove v Ríme, kde členovia rehole dodnes prevádzkujú vlastnú nemocnicu. Kardinál Antonelli, vatikánsky štátny sekretár, v tom čase bratov pozval, aby vo Vatikáne založili lekáreň a slúžili Sv. stolici. Od r. 1929 tak lekáreň sídli v paláci Belvedere. Jej majiteľom je štát Vatikán, zmluva však zahŕňa prevádzku pod správu milosrdných bratov. Lekáreň môže byť považovaná aj za jednu z najrozšírenejších vo svete, pretože poskytuje služby i všetkým zahraničným návštevám vo Vatikáne a musí tak byť pripravená na všetky požiadavky a potreby hostí. Je tiež k dispozícii všetkým zamestnancom Vatikánu, Sv. stolice.

Zdroj: www.barmherzige-brueder.at a www.milosrdni.cz foto: Sv. otec Benedikt XVI. a Brat Rafael Cenzio O.H. 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/