Monday 6. April 2020

Svätý Otec František slávil vo Vatikáne inauguračnú sv. omšu

Nový Svätý otec František, slávil včera vo Vatikáne inauguračnú svätú omšu, ktorou sa oficiálne začal pontifikát 266. Pápeža Katolíckej cirkvi. Do jej vedenia ho pred necelým týždňom kardináli ako nástupcu pápeža Benedikta XVI. Na slávnostnej bohoslužbe prevzal pápežské insígnie. Na inauguráciu prišlo okolo 200-tisíc veriacich. 

Medzi prítomnými hosťami boli aj desiatky prezidentov, zástupcovia kráľovských rodín, premiéri, predstavitelia rôznych cirkví a náboženstiev. Slovensko zastupovali takmer všetci biskupi a prezident SR. Pápež František sa ako svoj pápežský erb rozhodol zachovať v podstatných rysoch svoj predošlý znak, ktorý si zvolil po svojej biskupskej vysviacke a je charakterizovaný lineárnou jednoduchosťou. Modrý štít ako symbol pápežskej dôstojnosti, nad ním mitra umiestnená medzi dvoma kľúčmi – zlatým a strieborným – previazanými červenou šnúrou. V hornej časti modrého štítu sa nachádza znak pôvodu pápeža, znak Spoločnosti Ježišovej, žiariace slnko a červené písmená IHS ako monogram Krista. Písmeno H je predelené krížom, pod ktorým sú tri čierne klince. V dolnej časti znaku vľavo je hviezda a vpravo nardový kvet. Hviezda symbolizuje podľa starodávnej heraldickej tradície Pannu Máriu, Matku Krista a Cirkvi, zatiaľ čo nardový kvet predstavuje sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Podľa hispánskej ikonografickej tradície je sv. Jozef znázorňovaný s nardovou vetvičkou v ruke. Umiestnením týchto obrazov vo svojom erbe chcel pápež vyjadriť svoju osobitnú úctu k Panne Márii a sv. Jozefovi. 
Motto pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného, kňaza. Komentuje v nej evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: „Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho povediac mu: Poď za mnou.“ (Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me.) 

Práve slová „miserando atque eligendo“, ktoré sú vyjadrením Božieho milosrdenstva, sú mottom pápeža Františka. Na sviatok sv. Matúša roku 1953, mladý Jorge Bergoglio vo veku 17 rokov, zvláštnym spôsobom zakúsil milujúcu prítomnosť Boha vo svojom živote. Následne po svätej spovedi pocítil jeho dotyk v srdci, ktorý ho volal k zasvätenému životu podľa príkladu svätého Ignáca z Loyoly. Biskup Bergoglio práve na pamiatku udalosti, ktorá znamenala začiatok jeho úplného zasvätenia sa Bohu v jeho Cirkvi, sa rozhodol zvoliť si ako svoje motto a program života výraz sv. Bédu Ctihodného „Miserando atque eligendo“, ktorý nesie aj jeho pápežský erb. 

Prinášame niekoľko fotografií nového Sv. otca (aj z jeho pôsobenia ešte ako kardinála) a prepis jeho inauguračnej homílie prednesenej práve na sviatok sv. Jozefa. 

Zdroj: TK KBS, Rádio Vatikán a web portál www.jorge-bergolio.com 

Kliknite na miniatúru pre zväčšenie:

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/