Sunday 23. June 2024

Trvalá pozvánka pre záujemcov o rehoľné povolanie do Hospitálnej rehole sv. Jána z Boha

 

„Mužovia Galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba ?“

                                                                                                           (Sk1.11)


Sv. otec Benedikt XVI. vysvetľuje zmysel vyššie uvedenej otázky takto: „Otázka sa vzťahuje na dva postoje spojené skutočnosťami, do ktorých je vpísaný život človeka: pozemskou a nebeskou. Najskôr je to pozemská skutočnosť: „Čo stojíte?“, prečo stojíte na zemi? Odpovedáme: „Stojíme na zemi, pretože nás tu postavil Stvoriteľ na zvečnenie svojho stvoriteľského diela.“

 


Týmito myšlienkami Svätého Otca chcem aj ja osloviť všetkých mladých ľudí, ktorí zavítali na našu internetovú stránku a hľadajú svoje povolanie, svoju životnú orientáciu. Je tu ponuka otvoriť sa, otvoriť brány svojho srdca službe Stvoriteľovi, Ježišovi Kristovi, nie hľadanie sa ako úspešného človeka, známeho vo verejnom živote, ale ako človeka, ktorý chce slúžiť Bohu v službe tým najchudobnejším a chorým, nad ktorými „dnešný svet“ zatvára oči, aby nemusel pomáhať. Nie je to služba lákavá, je ťažká , nie je ohodnotená hodnotami, aké sú známe dnes, ale má v sebe ukrytý kredit Neba, je to práca, ktorú nechce robiť nikto, pokým nepozná, že jej vykonávaním sa napĺňa duša viac, ako čímkoľvek iným. Je to práca s chorými, chudobnými a tými, ktorí sú v akejkoľvek núdzi.
  Ak nie si rozhodnutý, čo ďalej v živote, príď medzi nás milosrdných bratov v Bratislave a preži spoločenstvo služby v bežnom pracovnom a sviatočnom čase.


Brat Richard Pampuri Jombík

predstavený slovenskej komunity milosrdných bratov

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/