Wednesday 23. June 2021

Príhovor brata Richarda v Rádiu Vatikán

O Eustachiovi Kuglerovi a jeho odkaze pre dnešnú dobu

V rámci ďalšej spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 9. júna 2013 večer ďalší z cyklu príhovorov k chorým.
Tentoraz ho pripravil brat Richard Jombík OH, člen slovenskej komunity Milosrdných bratov, poslucháčom ho prečítal herec Ján Gallovič.
Odvysielalo ho aj slovenské Rádio Lumen.


Príhovor nazval:
Eustachius Kugler – „hovorca“ chorých, telesne a duševne oslabených a chudobných ako povšimnutia hodný príklad nielen pre súčasné zdravotníctvo Kliknite tu na pdf

Môžete si ho vypočuť vo zvukovom zázname na tomto mieste:


A.Eliášová, foto: archív rehole MB: z procesu blahorečenia E. Kuglera

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/