Wednesday 23. June 2021

O Eustachiovi Kuglerovi v Rádiu Vatikán a v Rádiu Lumen

(Príhovor k chorým brata Richarda Jombíka OH)


V rámci dohodnutej spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 9. júna 2013 večer ďalší z cyklu príhovorov k chorým.
Tentoraz ho pripravil Milosrdný brat Rihard Jombík OH a vracia sa v ňom k veľkej osobnosti rehole Eustachiovi Kuglerovi, spomína nielen na jeho dielo, ale aj na proces blahorečenia svätca. Pozoruhodné je, že v ťažkých časoch fašizmu dokázal silou viery a obety chorým vzdorovať aj samoptnému Hitlerovi.
Príhovor odvysielalo aj slovenské Rádio Lumen. Prečítal ho herec Ján Gallovič.


Príhovor nazval:
Eustachius Kugler – „hovorca“ chorých, telesne a duševne oslabených a chudobných ako povšimnutia hodný príklad nielen pre súčasné zdravotníctvo Kliknite tu na pdf

Môžete si ho vypočuť vo zvukovom zázname na tomto mieste:


( foto: archív rehole Milosrdných bratov, z procesu slávnosti pri príležitosti kanonizácie E.Kuglera)

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/